Sinn Féin - On Your Side

Almost 35,000 on outpatient waiting list at Galway Hospital as nurses vote to strike – Trevor Ó Clochartaigh

24 November, 2015


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Galway West - South Mayo based Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has hit out at the Government as the Irish Nurses and Midwives Organisation voted overwhelmingly in support of industrial action.

The Senator said:

“The crisis in our hospitals is a direct result of underfunding from government and our frontline workers have unfortunately been left with little option but to engage in industrial action.

“Nurses are performing heroics on a daily basis under increasing pressure as the government continually fails to deal with the overcrowding crisis.

“This October was the worst on record with 7,971 admitted patients cared for on trolleys in hospitals around the state and the first ten months of this year, with almost 80,000 patients treated on trolleys is the worst since trolley watch began.

“This is the latest in the ongoing saga of mismanagement of our public health system, which has lurched from one crisis to another under Ministers Reilly and Varadkar.

“In University Hospital Galway, there were 469 patients treated on hospital trolleys during the month of October, while the latest figures show that the outpatient waiting list for the Hospital stands at a staggering 34,870 patients.

“Minister Varadkar must now engage constructively with the INMO if we are to avert a strike in Emergency Departments in the run up to Christmas.

“The ultimate solution to this crisis is increased investment and a reversal of the cuts imposed by Fianna Fáil, Labour and Fine Gael.

“Sinn Féin has consistently called for increased investment in our public services and, if in Government, we would recruit an additional 2,500 nurses over five years with additional recruitment envisaged during a second term.”

Breis is 35,000 othar seachtrach ar liostaí feitheamh ag Ospidéil na Gaillimhe agus vóta stailce glactha ag altraí – Trevor Ó Clochartaigh

Cháin Seanadóir Shinn Féin Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh, an rialtas go láidir inniu fhad is a vótáil tromlach mór de bhaill Chumann na nAltraí is na mBan Chabhrach ar son aighneas tionsclaíoch.

Deir an Seanadóir:

“Baineann an ghéarchéim sna h-ospidéil go díreach le h-easpa maoinithe ón rialtas agus fágadh ár gcuid oibrithe túslíne gan aon rogha eile ach dul i muinín an t-aighneas tionsclaíoch dhá bharr.

“Tá altraí ag déanamh obair den scoth chuile lá den tseachtain, fhad is atá siad faoi bhrú breise mar go bhfuil ag teip go leanúnach ar an rialtas dul i ngleic leis na fadhbanna plódú inár gcuid ospidéil.

“Ba í mí Dheireadh Fómhair na bliana seo an ceann ba mheasa ariamh, le 7,971 othar glactha sa chóras is iad ag fáil cóir leighis ar thralaithe ar fud an stáit, agus is iad an chéad deich mhí den bhliain seo, le h-ós cionn 80,000 othar ar thralaithe an bhliain is measa ó thosaigh an feachtas faire thralaithe an chéad lá ariamh.

“Seo an corr is déanaí i scéal anróiteach mí-bhainistíochta na seirbhíse sláinte poiblí, atá tithe ó ghéarchéim amháin go géarchéim eile faoi na hAirí Reilly & Varadkar.

“In Ospidéal na hOllscoile Gaillimh, bhí 469 othar ar thralaithe ag fáil cóir leighis i mí Dheireadh Fómhair, fad is a léiríonn na figiúir is déanaí go bhfuil líon dochreidte de 34,870 othar ag fanacht ar na liostaí feitheamh seachtracha d’ospidéal na cathrach sin.

“Caithfidh an tAire Varadkar anois dul i mbun idirbheartaíochta le Cumann na n-Altraí & na mBan Chabhrach má tá muid le stailc sna h-aonaid éigeandála a sheachaint idir seo agus an Nollaig.

“An réiteach bhunúsach atá ar an ngéarchéim seo ná breis infheistíochta agus dul siar ar na ciorruithe a chuir Fianna Fáil, an Lucht Oibre & Fine Gael i bhfeidhm le blianta beaga anuas.

“Tá Sinn Féin ag éileamh go leanúnach gur gá infheistíocht bhreise a dhéanamh inár seirbhísí poiblí agus, má bhíonn muid i rialtas, go mbeadh muid sásta 2,500 altra breise a earcú thar cúig bhliain le h-earcaíocht bhreise sa mullach ar sin inár dara tréimhse rialtais, más ann do”.

Connect with Sinn Féin