Sinn Féin - On Your Side

Easpa gníomhaíochta an Rialtais is cúis leis an éigeandáil thithíochta – Ó Snodaigh

3 December, 2015 - by Aengus Ó Snodaigh TD


Deir an Teachta Dála agus Úrlabhraí Shinn Féin, Aengus Ó Snodaigh, gur oth leis nár thapaigh an Rialtas an deis céim dhearfach a ghlacadh chun tabhairt faoin géarchéim tithíochta agus dídine san tír agus san ardchathair ach go háirithe.

Ag labhairt dó inniu deir sé:

“Bliain i ndiaidh bhás tragóideach Jonathan Corrie ar thairseach trasna an bhóthair uainn, is léir don dall nach croícheist í an tithíocht ná daoine gan dídean agus gan chosaint don Rialtas reatha anois nó riamh.

Tá sé soiléir do mhadraí an bhaile go bhfuil géarchéim easpa dídine ann. Sa bhliain dheiridh, tá breis is ocht gcéad teaghlach gan dídean. Tá thart ar chéad míle teaghlach ar liostaí tithíochta na gcomhairlí contae timpeall na tíre, tá níos mó ná dhá mhíle, cúig céad duine aonair gan dídean  agus tá líon na ndaoine gan dídean  i mBaile Átha Cliath méadaithe faoi dhó.

 Easpa gníomhaíochta an Aire is an Rialtais is cúis leis an éigeandáil is ní inniu nó inné a tharla sé. Tá beartais an Rialtais i leith easpa dídine easnamhach go huile is go hiomlán agus is léir go bhfuil neamhréir idir Fine Gael/Pairtí an Lucht Oibre agus an pobal  i gcoitinne.

Freangaí gearrthéarmacha, éigeandála amháin atá acu chun déileáil le géarchéim atá ag éirí níos measa lá i ndiaidh lae.

Níor éirigh le hAlan Kelly fiú cinnteacht cíosa a chur i gníomh, nó tithíocht breise agus inachmhainne a chur ar fáil don phobal.

Is buille trom é na ciorruithe maoinith do scéimeanna tógála tithíochta na gcomhairlí contae.”

Ta gá le níos mó tithíochta a aimsiú go práinneach agus le haon mhéadú cíosa  bheith ceangailte leis an ráta boilscithe, togra a chuirfeadh le cinnteacht cíosa amach anseo.”

Connect with Sinn Féin