Sinn Féin - On Your Side

Parity of esteem for Irish cannot be put on the long finger - Ní Riada

15 December, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada has welcomed an agreement by the European Council to incrementally increase the amount of EU legislation that will be available in Irish, but cautioned that this small step forward does not let the Irish Government off the hook.  

The Council has agreed to introduce a new Regulation that sets out an incremental increase in the categories of EU legislation that must be be translated into Irish. Irish is a full official language of the European Union, and the first national language of Ireland. EU legislation must be made available in all official languages, however since Irish achieved this status in 2007 the Irish Government have maintained a derogation, meaning that the European institutions do not need to fulfil this obligation in the case of Irish. 

Speaking from Strasbourg this week Liadh Ní Riada said;

“This small step forward is to be welcomed, but parity of esteem for Irish cannot be put on the long finger. This concession from the Council must be followed by more moves to full equality for our first national language. 

“Earlier this year, during Seachtain na Gaeilge, I went on a language strike, in an aim to draw attention to the derogation and to encourage the Irish people to put pressure on the Government to remedy the situation. The strike went well and it garnered wide spread support, but the Irish Government failed to request an end to the derogation. Due to this and despite the fact that Irish received full status in the EU in 2007, the European Institutions are not obliged to provide full translation or interpretation services in Irish, as they do with all other official EU languages."

 A member of the European Committee on Culture, Ms Ní Riada continues,

 "So while I broadly welcome the move, the incremental increase should not replace or indeed be lip service to putting an end to the derogation. I hope the Irish Government steps up to the plate and provide the funding and training for the skills required. 

 "It's good to see that finally the issue of translation is being addressed at a European, but there is still along way to go. With cuts to arts, heritage and culture, the fact remains that there is little will to nurture and promote Irish at home. Irish is a language in much need of promotion and if we want to see it going from strength to strength, more advancements like this need to be made.”

ENDS

 Ní féidir paireacht ghradaim don Ghaeilge a chur ar an méar fhada - Ní Riada

Chuir Feisire Eorpach Shinn Féin Liadh Ní Riada fáilte roimh chomhaontú na Comhairle Eorpach a mhéadóidh, go hincriminteach, an méid reachtaíocht de chuid an AE a bheidh ar fáil i nGaeilge, ach thug sí rabhadh nach ligean an coiscéim chun tosaigh beag seo Rialtas na hÉireann ealú as sáinn.

D'aontaigh an Chomhairle rialachán nua a leagann amach méadú incriminteach sna catagóirí reachtaíochta nach mór a a aistriú go Gaeilge a thabhairt isteach. Is teanga oifigiúil iomlán í an Gaeilge san Aontas Eorpach, agus céad teanga náisiúnta na hÉireann. Ní mór reachtaíocht an AE a chur ar fáil sna teangacha oifigiúla go léir, ach mar sin féin o bhainneadh stádas amach gon Ghaeilge sa bhliain 2007, tá maolú coimeadta i bhfeidh agRialtas na hÉireann, rud a chiallaíonn nar gá leis na hinstitiúidí Eorpacha an oibleagáid sin i gcás na Gaeilge a chomhlíonadh.

Ag labhairt di ó Strasbourg an tseachtain seo dúirt Liadh Ní Riada;

"Cuirim fáilte roimh an céim bheag chun tosaigh seo, ach ní cheart paireacht ghradaim don Ghaeilge a chur ar an méar fhada. Ní mór an lamháltas ón gComhairle a leanúint le níos mó gníomhaíocht chun comhionannas iomlán a bhaint amach dár gcéad teanga náisiúnta.

"Ar feadh Sheachtain na Gaeilge na bliana seo caite, chuaigh mé ar stailc teanga chun aird a tharraingt ar an maolú agus do mhuintir na hÉireann a spreagadh níos mó brú a chur ar an Rialtas chun an cor a leigheas.

"D'éirigh go maith leis an stailc agus cé gur tháinig tacaíocht leathan ó gach chuid den tír agus an Eorap, theip ar an Rialtas na hÉireann a iarraidh deireadh a chur leis an maolú.

"Mar gheall ar seo, agus in ainneoin go bhfuair Ghaeilge stádas iomlán san AE in 2007, níl aon dualgas ar na hInstitiúidí Eorpacha seirbhísí aistriúcháin nó ateangaireachta iomlán a sholáthar sa Ghaeilge, mar a dhéanann siad le gach teanga oifigiúil eile an AE.

"Mar sin, cé gur cuirim fáilte roimh an gníomh seo on gComhairle, níor chóir an t-ardú incriminteach ach bheith mar ttús na hoibre agus muid ag dul i dtreo cothrom na feinne dár dteanga. Tá súil agam go seasfaidh Rialtas na hÉireann an fód agus go gcuirfidh siad maoiniú agus oiliúint do na scileanna riachtanacha ar fáil.

"Is maith a fheiceáil faoi deireadh gníomh i dtaobh cheist an aistriúcháin san Eorap, ach fós tá i bhfad le dul againn. Le laghduithe sna healaíon, i dtaobh oidhreachta agus i gcursaí cultúrtha, is léir nach bhfuil mórán toil ag an rialtas seo chun an Gaeilge a chuir chun cinn sa bhaile.

[Críoch]

Connect with Sinn Féin