Sinn Féin - On Your Side

Scrapping of mega fish farm welcome – Senator Trevor Ó Clochartaigh

22 December, 2015


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has welcomed the news that Bord Iascaigh Mhara have scrapped their plans for a mega fish farm in Galway Bay.

Speaking today the Sinn Féin candidate in Galway West – South Mayo says:

‘This plan was doomed from the beginning because it didn’t have support from the local community.

‘This fish farm was totally unacceptable in one of Ireland’s premier tourist spots and the failure to take on board concerns of the local community meant the process was flawed. It is hard to understand how it took BIM so long to withdraw this application.

‘What we need is a clear and sustainable policy for the development of aquaculture in Ireland. This must be done to the highest possible standards and I would like to see particular emphasis placed on the need to look at enclosed onshore models for fish farming.

‘Our coastal resources must be developed in a way that will benefit and include the local communities where they are found. We have a wonderful resource and a wealth of traditions and expertise which have been passed from generation to generation.

‘Our state agencies and government departments must work with these communities in future to ensure that resources are not wasted on plans which are not suitable or practical.'

Fáilte go bhfuil plean d’ollfheirm éisc caite i dtraipisí - Ó Clochartaigh

Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh roimh an scéala go bhfuil an iarratas a bhí ag Bord Iascaigh Mhara chun ollfheirm éisc a lonnú i gCuan na Gaillimhe caite i dtraipisí anois.

Ag labhairt dó inniu deir iarrthóir Shinn Féin i nGaillimh Thiar – Maigh Eo theas:

‘Ní raibh bun ná barr leis an bplean seo on gcéad lá ariamh mar ní raibh tacaíocht muintir na h-áite aige. 

‘Ní fhéadfaí glacadh leis an bhfeirm éisc seo i gceann de sheodra áilleachta turasóireachta na tíre agus an easpa ómóis a tugadh d’imní an phobail a chiallaíonn go raibh an phróiseas fabhtach ó thús. Tá sé deacair a thuiscint cén fáth ar thóg sé chomh fada seo ar BIM an iarratas seo a tharraingt siar. 

‘Séard a theastaíonn ná polasaí inmharthanach agus soiléir leis an tionscal muirshaothraithe a fhorbairt in Éireann. Ní mhór seo a bheith ar na caighdeáin is airde agus ba mhaith liomsa béim faoi leith a fheiceáil ar an ngá leis na féidireachtaí maidir le feirmeacha éisc ar thalamh a fhorbairt. 

‘Ní mhór ár n-acmhainní cois cósta a fhorbairt ar bhealach a thiocfaidh chun leasa na pobail áitiúla sin agus a mbeidh lámh acu iontu. Tá acmhainn iontach againn agus saibhreas scileanna agus traidisiúin atá tugtha ó ghlúin go glúin. 

‘Caithfidh na h-eagrais stáit agus ranna Rialtais oibriú leis na pobail áitiúla seo amach anseo chun cinntiú nach gcuirtear acmhainní amú ar phleananna nach mbeidh glacadh leo agus nach bhfuil praiticiúil.'

Connect with Sinn Féin