Sinn Féin - On Your Side

Taoiseach admits failure on the Irish language – Ó Clochartaigh

24 December, 2015


A statement by the Taoiseach on Raidió na Gaeltachta today is an admission of failure on his behalf personally and on behalf of the Cabinet Committee for the Irish Language which he chairs, according to Galway West – South Mayo Senator, Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking today, Sinn Féin’s Irish Language & Gaeltacht spokesperson says:

‘In an interview with RTÉ Raidió na Gaeltachta this morning the Taoiseach is quoted as saying that any additional funding for the Irish language must be ‘based on a clear plan which ensures that targets are being met’. He must think there isn’t one at present?

‘But it is the Taoiseach himself who is responsible for that plan. Enda Kenny is the Chair of the Cabinet Committee which is supposed to be progressing the Twenty Year Strategy for the Irish Language and are supposed to have a plan in place for that. A committee which only came together a couple of times this year.  It’s clear that he actually has no plan, no vision and no drive in relation to this particular area of his responsibilities.

‘There is no doubting either that he has little comprehension of how inefficient the Oireachtas Committee, with responsibility for the Irish Language, chaired by a Government Deputy, actually is. They only have a subcommittee which discusses the Irish Language and the Gaeltacht issues and which meets very infrequently, usually due to pressure from the opposition. It is usually opposition Senators and Deputies like myself, who aren’t formal members of the committee, that put them under pressure to meet and discuss urgent language issues.

‘Today’s statement from the Taoiseach is yet another display from him personally, and from his Government of their complete and utter lack of understanding of the crisis we have in relation to the language and the ongoing decline in Gaeltacht areas due in a large part to the retrograde policies of Fine Gael and the Labour Party.

‘No-one who has any respect for the Irish language or Gaeltacht issues should vote for Fine Gael or Labour in the upcoming General Election, because they can’t be trusted to change their ‘Live Horse and you’ll get Grass’ attitude.’

Taoiseach ag admháil teip i leith na Gaeilge – Ó Clochartaigh

Is ionann ráiteas an Taoisigh maidir le cúrsaí Gaeilge ar Raidió na Gaeltachta inniú agus admháil go bhfuil teipthe ar féin go pearsanta agus ar an gCoiste Rialtais i leith na Gaeilge, dar le Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu deir urlabhraí Gaeilge & Gaeltachta Shinn Féin:

‘In agallamh le RTÉ Raidió na Gaeltachta ar maidin, dúirt an Taoiseach go gcaithfeadh aon mhaoiniú breise don Ghaeilge a bheith ‘bunaithe ar phlean soiléir a chinnteodh go mbeadh spriocanna an phlean ag obair’. Caithfidh go gceapann sé nach bhfuil a leithéad ann cheana féin?

‘An Taoiseach atá freagrach as an phlean sin. Enda Kenny atá mar Chathaoirleach ar an gCoiste Rialtais atá in ainm is a bheith ag brú an Straitéis Fiche Bliain chun cinn, atá in ainm is plean a bheith acu chuige sin. Coiste nach dtáinig le chéile ach cupla uair i mbliana. Is léir nach bhfuil plean, fís, ná fuinneamh dhá dhíriú aige ar sin mar is ceart.

‘Níl aon amhras nach dtuigeann sé ach an oiread chomh mí-éifeachtach is atá an Comhchoiste Dála atá ag plé le gnóthaí Gaeilge & Gaeltachta agus atá faoi Chathaoirleacht Teachta Dála de chuid an Rialtais. Níl ach fo-choiste acu a thagann le chéile go fíor-annamh, faoi bhrú ón bhfreasúra, le ceisteanna Gaeilge & Gaeltachta a phlé. Is minicí gur Seanadóirí & Teachtaí freasúra, cosúil liom féin, nach bhfuil ar an gcomhchoiste go h-oifigiúil fiú, a bhíonn ag cur brú orthu teacht le chéile le h-ábhair phráinneacha a mheas.

‘Léiriú eile a bhí i ráiteas an Taoisigh inniú ar an easpa iomlán tuisceana atá aige féin go pearsanta agus ag an Rialtas seo ar an ngéarchéim teanga atá againn agus an meath leanúnach atá ag teacht ar cheantair Ghaeltachta mar thoradh cuid mhaith ar dhroch-pholasaithe Fine Gael & an Lucht Oibre.

‘Níor chóir d’aon duine a bhfuil meas ná omós acu don Ghaeilge & don Ghaeltacht vóta a chaitheamh d’Fhine Gael ná an Lucht Oibre sa chéad olltoghchán eile, mar ní féidir muinín ar bith a chur iontu an cur chuige ‘mair a chapaill & gheobhfar féir’ atá acu a athrú.’

Connect with Sinn Féin