Sinn Féin - On Your Side

Gaeltacht and Irish language need a government that cares – Adams

28 January, 2016 - by Gerry Adams


Speaking in Connemara this evening at the general election launch of Sinn Féin Galway West candidate, Senator Trevor Ó Clochartaigh, Party Leader Gerry Adams TD said: “A Sinn Féin led government would stand up for the Gaeltacht and Irish language speakers”.

Teachta Adams said:

“The blame for the ongoing decline of Gaeltacht communities rests with successive Fianna Fáil and Fine Gael led governments. The Irish language and Gaeltacht communities have never been a priority for these parties.  

“It is no exaggeration to say Gaeltacht and islands communities are struggling to survive and many fear that if this government is re-elected they will not survive.  These communities have been forced to protest to save their air link to the mainland and to save small Gaeltacht schools.

“Udaras na Gaeltachta has been hollowed out and stripped of funds. 

“The rights of Irish speakers have not been upheld and the neglect of our Gaeltacht areas has starved communities of investment, funding and services and contributed to depopulation and isolation.  That is the legacy of Fianna Fáil, Fine Gael and Labour. That is why the Gaeltacht needs a government that cares.

“A Sinn Féin led government would stand up for the Gaeltacht and Irish language speakers.

“In the North, the Líofa programme continues to go from strength-to-strength and Sinn Féin Minister Carál Ní Chuilín has overseen a range of other measures in order to improve engagement with the Irish language, including providing bursaries for children from low income families to attend Gaeltacht courses.

“In Government, Sinn Féín believes that direct elections should be restored to Udaras Údarás na Gaeltachta, as well as additional capital funding. The completion of the review of the 20 Year Irish Language Strategy must be a priority.

“A vote for Sinn Féin is a vote for a real future for the Gaeltacht and a real commitment in Government to support the Irish language.”

Rialtas a bhfuil bá aige don Ghaeilge is don Ghaeltacht de dhíth orainn – Mac Ádhaimh

Ag labhairt dó i gConamara anocht ag seoladh fheachtas olltoghcháin iarrathóir Shinn Féin i nGaillimh Thiar, Trevor Ó Clochartaigh, dúirt ceannaire an Pháirtí Gerry Adams "go seasfadh Sinn Féin an fód ar son na Gaeltachta agus lucht labhartha na Gaeilge

Dúirt An Teachta Adams:

“Luíonn an milleán maidir le meath na bpobal Gaeltachta le rialtais Fhianna Fáil is Finne Gaeil i ndiaidh a chéile. Ní raibh an Ghaeigle nó na pobail Ghaeltachta ina thosaíocht do na partaithe seo riamh.

“Níltear ag dul thar fóir a rá go bhfuil na pobail Ghaeltachta agus Oileánda ag streachailt chun maireachtáil mar atá agus go bhfuil eagla an domhain orthu go gcuirfear deireadh leo le hathoghadh an rialtais reatha seo, Brúdh na daoine seo chun agóideachta lena sheirbhís aer leis an mhórthír a choinneáil agus scoileanna beaga Gaeltachta a shábháil.

“Lagaídh Údarás na Gaeltachta agus baineadh airgead mór de.

“Ní dhearnadh cearta lucht labhartha na Gaeilge a chosaint agus leis an bhfaillí a rinneadh ar na limistéir Ghaeltachta tá na pobail ansin gann ar infheistíocht, maoiniú, agus seirbhísí agus cuireann seo leis an scoiteacht agus dídhaonrú.

“Seo an t-oidhreacht a d'fhág Fianna Fáil, Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre linn. Sin an fáth go bhfuil Rialtas a bhfuil bá aige don Ghaeilge is don Ghaeltacht de dhíth orainn.

“Sheasfadh Rialtas Shinn Féin an fód ar son na Gaeltachta agus lucht labhartha na Gaeilge.

“Sa Tuaisceart tá an scéim Líofa ag dul ó neart go neart agus tá Aire Shinn Féin Carál Ní Chuilin i bhfeighil ar réimse mhór leathan de bheartais eile chun cuidiú le cur chun cinn na teanga, ina measc sin maoiniú a chur ar fáil do pháistí ó theaghlaigh ar bheagán ioncaim freastal ar chúrsaí Gaeltachta.

“Le Rialtas Shinn Féin dhéanfaí toghcháin dhíreacha d'Údarás na Gaeltachta a chur ar bun arís mar aon le maoiniú caipitil a mhéadú. Tosaíocht eile ná cur i gcrích athbhreithniú ar an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

“Is ionann vóta do Shinn Féin agus fíorthodhchaí roimh an Ghaeltacht chomh maith le tiomantas ceart ón Rialtas i leith na Gaeilge.” 

Connect with Sinn Féin