Sinn Féin - On Your Side

Carraroe Cryptosporidium Notice a Disgrace – Ó Clochartaigh

5 March, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has said that the boil notice issued in relation to the water supply in the Carraroe area is a damning indictment of the incompetence of Irish Water.

Speaking today, the Carraroe based Senator says:

“Irish Water were ordered by the EPA to have this water scheme upgraded by last November and no progress whatsoever has been made. This supply has been substandard for years and the EPA have indicated for the last number of years that there has been insufficient protection for cryptosporidium and that the levels of THM’s in the water are much higher than accepted levels.

“The people of Carraroe and surrounding areas who are supplied from this source are incensed today to hear that they must now boil water due to the presence of cryptosporidium.

“Despite constant lobbying from the local community and representatives such as myself, Irish Water have failed utterly to have this treatment plant upgraded. They seem to have no plan and no great urgency to address this issue. Equally, the EPA have been far too lenient with Uisce Éireann, who have failed to take any heed of their directives to upgrade the plant by last November and they have serious questions to answer also.

“The solution is quite clear to all of the people living locally. We must reinstate the plans to finish the Casla Regional Water Scheme which Irish Water scrapped when they were established. The first half of this scheme was finished by Galway County Council and all the relevant planning permissions were in place to finish it. The only issue outstanding was to provide the €10m funding to complete the works.

“This scheme would have also resolved other water quality issues across South & West Connemara, including the cryptosporidium outbreak in Lettermore.

“I am calling on all elected representatives in Galway West to now lobby that this scheme be put back on the table, particularly the newly elected TD’s. The future of management of water infrastructure is up for debate at a national level and the Casla Scheme must be included in any discussions relating to future provision. Nothing less will be acceptable.”

Fógra Cryptosporidium na Ceathrún Rua Náireach – Ó Clochartaigh

Deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, gur léiriú an-soiléir é ar mhí-éifeacht iomlán Uisce Éireann an fógra fiuchadh uisce atá curtha amach maidir le coras uisce na Ceathrún Rua.

Ag labhairt dó inniu deir an Seanadóir, atá lonnaithe ar an gCeathrú Rua:

‘D’ordaigh an Áisineacht Cosanta Timpeallachta (EPA) d’Uisce Éireann an córas seo a bheith uasghrádaithe faoi Shamhain seo caite agus níl dul chun cinn ar bith déanta fós. Tá an soláthar áirithe seo go maith faoi bhun an chaighdeán inghlactha le blianta fada dar leis an EPA agus easpa cosaint ann don Cryptosporidium agus leibhéalacha THM san uisce atá i bhfad ró-ard. 

‘Tá muintir na Ceathrún Rua agus na ceantair thimpeall a fhaigheann uisce ón bhfoinse seo ar buille ar maidin agus iad ag cloisteáil anois go gcaithfear an t-uisce a fhiuchadh de bharr go bhfuil sé truaillithe ag cryptosporidium agus nach bhfuil tada déanta ag Uisce Éireann faoi roimhe seo.

‘In ainneoin brú leanúnach ón bpobal áitiúil agus ionadaithe poiblí cosúil liom fein, tá teipthe go h-iomlán ar Uisce Éireann na h-oibreacha uasghrádaithe cuí a dhéanamh. Ní cosúil go bhfuil plean ceart, ná an toil acu le díriú ar an obair seo. Ar an lámh eile, níl an EPA mórán níos fearr agus iad ag scaoileadh le hUisce Éireann gan píonós mar is ceart a ghearradh orthu i bhfianaise cluais bhodhar Uisce Éireann do na treoracha atá tugtha acu an ionad a bheith uasghrádaithe roimh mí na Samhna seo caite agus tá ceisteanna tromchúiseacha le freagairt acu sin chomh maith.

‘Tá reiteach na faidhbe an-soiléir do mhuintir na h-áite. Caithfear Scéim Reigiunach Uisce Chasla a chur ar ais ar an mbord. Chaith Uisce Éireann na pleananna seo i dtraipisí nuair a bunaíodh iad agus caithfear anois díriú in athuair ar an scéim sin a chríochnú. Tá leath na h-oibreacha déanta ag Comhairle Chontae na Gaillimhe cheana féin agus na ceadanna uilig a theastaíonn chun é a chríochnú in áit cheana féin. An t-aon ceist atá ag seasamh amach ná an maoiniu de €10m a chur ar fáil don obair.

‘Bheadh leigheas sa bplean seo freisin ar dheacrachtaí eile soláthar uisce i gConamara Thiar agus Theas, an ráig cryptosporidium atá i gcóras uisce Leitir Móir faoi láthair san áireamh.

‘Tá mé ag impí anois ar ionadaithe tofa Ghaillimh Thiar ar fad, go h-áirithe na Teachtai Dála nuathofa, brú a chur leis an Scéim Reígiunach ar chur ar ais ar an mbord. Tá díospóireacht ollmhór ar siúl go náisiúnta maidir le todhchaí infreastruchtúr uisce na tíre agus caithfidh Scéim Chasla a bheith san áireamh in aon chomhráítí atá ar bun. Ní ghlacfar le tada nios lú ná sín.’

Connect with Sinn Féin