Sinn Féin - On Your Side

Léiríonn Ní Riada a tacaíocht do chás cúirte Chonradh na Gaeilge

7 April, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Léirigh an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin, Liadh Ní Riada a tacaíocht dosna imeachtaí dlí atá tosnaithe ag Conradh na Gaeilge i gcoinne an Fheidhmeannas ó Thuaidh. Is í an teip ar chuir i bhfeidhm Strátéis Gaeilge 2015-2035 atá mar bhunús don ghearán.

Ag labhairt ó Chorcaigh inniu duairt Liadh Ní Riada:

Sheol mo chomhghleacaí agus an Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Caral Ní Chuilín MLA an Stráitéis le Forbairt na Gaeilge a Fheabhsú agus a Chosaint 2015-2035 ar an 30 Eanair 2015.

“I ndiaidh ós coinn bhliain iomlán tá tuarascáil dul chun cinn foilsithe, agus cé gur léir go bhfuil comhoibriú agus comhpháirtíocht idir an Roinn agus pobal na Gaeilge, níl an strátéis glactha ag an Féidhmeannas go fóill. Tá dualgas ar an bhFeidhmeannas glacadh leis an stráteis de réir comhaontaithe.

“Tá chuir i bhfeidhm Strátéis Gaeilge geallta ag Rialtas na Breataine ó 2006, mar chuid Comhaontú Chill Rimhìnn, agus tá an strátéis luaite mar tosaíocht i gclár rialtais an Fheidhmeannais.

“Mar sin leanfaidh mé orm ag tacú leis an Aire Ní Chuilín agus leis an gConradh agus iad ag lorg tacaíocht, aitheantas agus cothromaíocht ar son pobal na Gaeilge.

“Leanfaidh Sinn Féin ag gníomhú i gcoinne an leithcheala i dtaobh na Gaeilge, in Éirinn agus san Eorap. I gcomhpháirtíocht leis an Líonra Eorpach um Comhionannais Teanga (ELEN) beidh Éisteacht Teanga i bParlaimint na hEorpa a chuir i láthair agam ar 1 Meitheamh. Beidh béim ar leith ar chur chun cinn, cosaint agus cothromaíocht na Gaeilge agus teangacha neamhfhorleathan na hEorpa.

“Tá sé thar am toil agus gníomhú polaitiúl i dtaobh na Gaeilge a fheiscint ó gach pháirtí.”

[Críoch]

Connect with Sinn Féin