Sinn Féin - On Your Side

Liadh Ní Riada- State of the Irish Language- Árd Fhéis Speech

23 April, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Ní aithníonn an Ghaeilge aon teorann, agus ní ghlacaimíd le aon teorannú ar ár bhféiniúlacht nó ar ár n-oidhreacht.

Tugimíd go bhfuil ár dteanga agus ár n-oidhreacht fite fuaite lenár dtoil bheith néamhspléach mar náisiún, agus saor mar phobal. I ngach glún dhearbhaigh muintir na hÉireann a gceart chun saoirse agus flaitheas an náisiún, agus taimíd fós á dhearbhú.

Tuigimíd go bfhuil freagracht agus dualgas orainn go léir ár seod luachmhar a chosaint, a neartú agus a shlánú do na ghluainte romhainn, agus dár sinsear.

Ar fud na hÉireann tá Sinn Féin ag glacadh an freagracht sin agus ag seasamh le pobal na Gaeilge i dtaobh chur chun cinn ár dteanga agus an cultúr domhain agus saibhir a bhaineann leí.

Ó thuaidh táimíd ag seasamh leis an bPobal Gaelach agus ag iarraidh dul chun cinn a bhaint amach sa Tionól i dtaobh Acht na Gaeilge agus strátéis a chuir i bhfeidhm. In ainneoin freasaitheachta na nAontachtaí, leanfaimíd orainn ag troid i gcóir aitheantas agus comhionannas.

Ó dheas tá móltaí cuirthe ós comhair an phobail ag Sinn Féin i dtaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta. Ba chóir go mbeadh aire sinsearach le freagracht as chur chun cinn an teanga agus forbairt na Gaeltachta, ach is léir go bhfuil easpa toil agus tromchúise á thabhairt don Ghaeilge ag na páirtithe eile.

San Eorap sheas mé an fód ar son comhionannas agus aitheantas dár dteanga comh maith. Níorbh cead agam an Ghaeilge a úsáid agus mé i mbun oibre i bParlaimint na hEorpa de dheasca maolú ceadaithe ag rialtas na hÉireann.

Táim sásta a rá libh go bhfuil deireadh ag teacht leis an maolú sin! An seachtain seo chaite d'éirigh linn €3.7 milliún a fháilt chun postanna a chuir ar fáil i gcóir ateangairí agus aistritheorí. Is mór an bua dúinn bheith in ann teaspáint do ghlúin óg ár dtír go bhfuil postanna le Ghaeilge ar fáil, agus go bhfuil aitheantas agus luach idirnáisiúnta ag baint lenár dteanga.

Ní le aon duine nó dream amháin an Ghaeilge, agus le misneach agus le diongbháilteacht glacfaimíd go léir seilbh agus uinéireacht dár bhféiniúlacht agus dár dteanga

Leanfaimíd orainn i Sinn Féin ag seasamh le muintir na Gaeilge, agus le muintir na tíre seo, ní amháin san Eorap, ach i ngach chuid don tír ghleoite seo.

Connect with Sinn Féin