Sinn Féin - On Your Side

Fáilte cuirthe ag Ní Riada roimh feachtas earcaíochta an AE i dtaobh Cúntóirí Teanga

9 May, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Chuir an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin Liadh Ní Riada fáilte roimh fógra ón AE go bhfuil 13 cúntóirí teanga le Gaeilge le earcú roimh deireadh na míosa, agus duairt sí gur céim i dtreo feachtas earcaíochta níos leithne chun níos mó ateangairí, aistritheoirí agus dlítheangeolaí le Gaeilge a cheapadh sna hinstitiúidí Eorpacha.

Duairt Liadh Ní Riada:

“Is teanga iomlán ofigiúil don Aontas Eorpach í an Ghaeilge maraon le bheith mar an céad teanga oigifiúil in Éirinn. Bhíos i mbun feachtas i gcóir cothromaíocht dár dteanga ó tóghadh mé i 2014. Bhaineas bua amach an mí seo chaite nuair a shocraigh an Parlaimint ar €3.7 milliún a chaitheamh ar earcaíocht i dtaobh seirbhísí Gaeilge.

“Is cuid lárnach dár n-oidhreacht agus dár gcultúr í an Ghaeilge, ach is teanga feidhmiúil, nua-aoiseach agus beo í chomh maith. Is í mo theanga dúchasach í, agus an céad teanga laistigh de go leor teaghlaigh ar fud na tíre. Ní leor stádas oifigiúil amháin. Tá dualgas anois ar an Stát agus ar an AE cinntiú go bhfuil an Ghaeilge ar comhchéim le teangacha oifigiúla eile na hEorap.

“Is céim chun tosaigh a léiríonn dóibh siúd atá ag foghlaim agus ag fás le Gaeilge go bhfuil luach ag baint leí, agus go bhfuil postanna d'árdchaighdeán ar fáil do ghaeilgeoirí. Tá an-athás go bhfuil na 13 postanna seo á chruthú san Eorap, agus táim ag súil le obair leis na cúntóirí teanga nua go luath. Mholainn d'éinne atá suim acu iontu dul chuig súiomh earcaíochta an AE www.eu-careers.eu le breis eolas a fháilt.”

Connect with Sinn Féin