Sinn Féin - On Your Side

Rent certainty needed to tackle Galway rental crisis – Ó Clochartaigh

11 May, 2016


The Government must act immediately to tackle the crisis in the rental sector, which is particularly bad in Galway, according to Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking after the launch of the Sinn Féin Rent Certainty bill, the Galway West – South Mayo based Senator says:

“The recent Daft.ie Rental Report outlines alarming increases in the cost of rental properties in Galway, with a 15% increase in the cost of some properties in the last year. The average rent in Galway city is now €900, an increase of 12.7% from this time last year. In the county the average is €618, which is an annual increase of 12.7%.

“It is quite clear that the failure of the last government to listen to the concerns of Sinn Féin have made the situation worse for people in Galway struggling to find accommodation, or to keep up with their rental payments. That is why we have reintroduced our Rent Certainty Bill and we are calling on all Galway TD’s to support it.

“The bill will link any increase or decrease in rents to the Consumer Price Index. This would stabilise the private rental market by providing greater certainty of rent for both the landlord and tenant. It would prevent market volatility and provide greater protection to tenants from dramatic increases in rents.

“It is also crystal clear that the current rates of rent supplement are totally out of date and inadequate in the current marketplace and must be reviewed as a matter of urgency by the incoming Minister for Social Protection.

“With only 600 homes available to rent in the entire Connacht – Ulster region, the lowest figure since early 2007, we also need to look at the building of housing, particularly by local authorities, but in the meantime the Rent Certainty bill would stop the current spiralling of rents upwards.”

Cinnteacht Cíosa riachtanach le dul in gleic le géarchéim cíosanna i nGaillimh– Ó Clochartaigh

Caithfidh an Rialtas gníomhú láithreach le dul i ngleic leis an ngéarchéim san earnáil tithíochta ligthe, atá thar a bheith go dona i nGaillimh, dar leis an Seanadóir, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó i ndiaidh do Shinn Féin a mbille um Chinnteacht Cíosa sheoladh, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Taispeánann an tuairisc is déanaí ó Daft.ie go bhfuil ardú ollmhór tagtha ar chostai thithe ar chíos i nGaillimh, le h-ardú 15% ar shealúchais áirithe le bliain anuas. €900 ar an meán atáthar ag íoc ar theach ar chíos i gCathair na Gaillimhe, ardú de 12.7% ón t-am seo anuraidh. Sa gcontae, táthar ag íoc ar an meán €618, ardú bhliantúil de 12.7%.

‘Tá sé ríshoiléir gur theip go h-iomlán ar an rialtas deireadh aird a thabhairt ar an imní a bhí Sinn Féin ag léiriú I leith na ceiste seo agus go bhfuil an cás i bhfad níos measa ag muintir na Gaillimhe mar thoradh ar sin, iad siúd atá ar thóir tithe agus iad siúd atá ag iarraidh coinneáil suas le h-íocaíochtaí arda cíosa. Sin an fáth a bhfuil muid tar éis ár mBille um Chinnteacht Cíosa a leagan ós comhair na Dála arís agus muid ag lorg tacaíocht Theachtaí Dála Ghaillimh Thiar ar fad dó.

‘Ceanglóidh an bhille aon ardú nó ísliú cíosa feasta leis an Innéacs Praghasanna Tomhaltóra. Thabharfadh seo seasmhacht isteach sa mhargadh cíosa phríobháidigh don tionónta agus don tiarna talún chomh maith. Seachnódh sé seo athruithe ollmhóra sa mhargadh agus thabharfadh sé cosaint níos mó do thionóntaí ó arduithe móra cíosa.

‘Tá sé ríshoiléir chomh maith go bhfuil na rátaí reatha fóirdheontas cíosa go h-iomlán as dáta, mí-oiriúnach don mhargadh i láthair na h-uaire agus gur gá don Aire nua Coimirce Sóisialaí athbhreithniú a dhéanamh orthu mar ábhar phráinne.

‘Tá sé soiléir is gan ach 600 teach ar fad le fáil ar chíos i réigiún Chonnacht – Uladh ina iomláine, an líon is ísle ó 2007, go gcaithfear aghaidh a thabhairt i ndáiríre ar thógáil tithe, go h-áirithe ag na h-údaráis áitiúla, ach idir an dá linn go gcuirfeadh an Bhille um Chinnteacht Cíosa s’againne deire leis na h-arduithe móra leanúnacha atá muid ag feiceáil bliain i ndiaidh bliana.'

Connect with Sinn Féin