Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh reappointed as Gaeltacht, Irish Language and Diaspora spokesperson for Sinn Féin

11 May, 2016


Senator Trevor Ó Clochartaigh has said he is delighted to have been reappointed as the Gaeltacht, Irish Language and Diaspora spokesperson for Sinn Féin.

Speaking today in Leinster House the Galway West–South Mayo Senator says:

‘I am delighted in the vote of confidence the party has given me to continue the important work I have been doing in promoting Irish language and Gaeltacht issues for Sinn Féin.

‘This is a crucial time for the language as the government has failed to properly implement the 20 Year Strategy, to strengthen the Official Languages Act, to recruit staff to the civil and public services that can fulfil their duties competently in Irish and so on. Sinn Féin will be keeping the pressure on the government to live up to their responsibilities in this regard.

‘I will be focussing on voting rights and parliamentary representation for the Diaspora, emigrant issues and supports for the Irish across the globe in my role as spokesperson for this brief also.

‘As well as this, I will also be the Seanad spokesperson for Housing and Regional Development – issues which are extremely important for people in Galway West and South Mayo.

‘The strength of the Sinn Féin Dáil and Seanad teams now is formidable, with us working as a cohesive team to provide the real opposition in both houses and to deliver on the issues that are of concern for our communities.’

Ó Clochartaigh ceaptha in athuair mar urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta & Diaspóra Shinn Féin 

Tá ríméad léirithe ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil sé athcheaptha mar urlabhraí Gaeilge & Gaeltachta agus don Diaspóra ag Sinn Féin.

Ag labhairt dó inniu i dTeach Laighean deir Seanadóir Ghaillimh Thiar-Maigh Eo theas:

‘Tá mé thar a bheith sásta as an vóta muiníne atá tugtha dom chun leanúint leis san obair thábhachtach a bhí ar bun agam chun cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta a chur chun cinn do Shinn Féin.

‘Is tréimhse cinniúnach atá ann don teanga agus teipthe ar an Rialtas an Straitéis 20 Bliain a chur i bhfeidhm i gceart, Acht na dTeangacha Oifigiúla a neartú, líon na n-oibrithe sa státseirbhís ata inniúil sa Ghaeilge a mhéadú agus mar sin de. Beidh Sinn Féin ag cur brú ar an Rialtas nua chun aghaidh a thabhairt i ndáiríre ar na ceisteanna seo.

‘Beidh mé ag díriú ar chearta vótála & ionadaíocht parlaiminte don Diaspóra, ceisteanna na n-imirceach agus tacaíocht do phobal na hÉireann thar lear agus mé ar ais mar urlabhraí sa ról sin freisin.

‘Sa bhreis ar sin beidh mé mar urlabhraí Seanaid ar chúrsaí Tithíochta agus Forbairt Réigiúnaigh – ábhair atá thar a bheith tábhachtach do phobal na Gaillimhe agus Maigh Eo Theas.

‘Is díol suntais é láidreacht na h-ionadaíochta  atá ag Sinn Féin sa Dáil agus sa tSeanaid anois agus muid ag gníomhú mar fhoireann dlúth a bheidh mar an fíor-fhreasúra sa dá theach agus muid ag seasamh ar son an phobal.’

Connect with Sinn Féin