Sinn Féin - On Your Side

Diaspora forgotten in Programme for Government – Ó Clochartaigh

12 May, 2016


The Irish Diaspora have been completely forgotten in the Programme for Partnership Government published yesterday, according to Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking from Galway today, the Sinn Féin Diaspora Spokesperson said:

‘The Irish Diaspora have long been neglected by successive Governments, but the programme published yesterday adds insult to injury by omitting to even mention them. This shows a complete lack of respect for the millions of Irish living abroad and shows that they are not a priority for the incoming administration.

‘There is no mention of representation for the Diaspora in our parliament and no mention of implementing the recommendation of the Constitutional Convention in relation to a referendum on voting rights for the Irish abroad. The programme gives no indication of increased support for the Irish abroad or action to help the undocumented Irish either.

‘It appears that after almost two months of discussions between Fine Gael, Fianna Fáil and the spectrum of Independents that Diaspora issues didn’t even feature, or worse again - if they did, that they weren’t considered important enough for inclusion in the Programme for Government. That is totally disrespectful.

‘Sinn Féin on the other hand has for a long time advocated for the above issues to be addressed and we will be pressing the government to review their programme, take them on board and implement them as soon as possible.’

Dearmad iomlán déanta ar an Diaspóra sa gClár Rialtais – Ó Clochartaigh

Tá Diaspóra na hÉireann fágtha ar lár ar fad sa gClár Páirtnéireachta Rialtais a foilsíodh inné, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó as Gaillimh inniu, deir urlabhraí Diaspóra Shinn Féin:

‘Tá neamhaird tugtha le fada ag Rialtais éagsúla ar an Diaspóra Éireannach, ach le barr a chur ar an mí-ádh fágadh ar lár ar fad iad as an gclár Rialtais a foilsíodh inné. Léiríonn sé seo drochmheas amach is amach ar na milliúin Éireannach a chónaíonn thar lear agus taispeánann sé nach bhfuil siad ar liosta tosaíochtaí an Rialtais seo beag na mór.

‘Níl aon chaint ar ionadaíocht sa pharlaimint don Diaspóra agus níl geallúint ar bith ann chun reifreann a ghairm maidir  le cearta vótála d’imircigh, mar a mhol an Choinbhinsiún Bunreachtúil.  Níl aon chaint ann ach an oiread ar acmhainní breise a chur ar fáil chun tacú leis na Gaeil i gcéin, ná aon ghníomh luaite chun cabhrú le hÉireannaigh nach bhfuil stádas cuí acu thar sáile.

‘Tá an chosúlacht ar an scéal, in ainneoin beagnach dhá mhí de chainteanna idir Fianna Fáil, Fine Gaeil agus an meascán mearaí do neamhspleáigh, nár déanadh caint ar bith ar an Diaspóra, nó níos measa arís, má rinneadh, gur socraíodh iad a fhágáil amach as an gclár rialtais in aon turas. Is mór an náire don Rialtas nua ceachtar don dá chás.

 ‘Ar an lámh eile, tá Sinn Féin tiomanta le fada an lá chun gníomhú ar na ceisteanna tábhachtacha seo agus leanfaidh muid ag cur brú ar an Rialtas nua chun an Clár Rialtais a athrú , iad a thógáil ar bord agus iad a chur i bhfeidhm a luaithe agus is féidir.’

Connect with Sinn Féin