Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Rialtas an beart a dhéanamh agus a ndualgais i leith na teanga a chomhlíonadh – Adams

18 May, 2016 - by Gerry Adams


Dúirt Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams TD sa Dáil inniu go gcaithfidh an Rialtas an beart a dhéanamh agus a ndualgais i leith na teanga a chomhlíonadh.

Bhí sé ag labhairt le linn Ráitis ar an nGaeilge sa Dáil:

“Anuraidh cuir Sinn Féin roinnt moltaí chun tosaigh ar costas €10milliún ar an iomlán a mbeadh tionchar dearfach acu ar an nGaeilge.

“I measc na mbeartas seo bhí méadú €5mhilliún do chistíocht chaipitil Údarás na Gaeltachta agus méadú €750,000 ar an chistíocht do scéimeanna pobail agus creidmheas cánach do thuismitheoirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar chúrsaí Gaeltachta.

“Cuireadh an infheistíocht seo chun tosaigh mar gheall ar na ciorruithe dona a rinne an Rialtas ar an nGaeilge le blianta beaga anuas. Tá na ciorruithe seo mar chuid de dhearcadh náireach an Rialtais seo i leith na Gaeilge.

“Thug siad €1milliún sa bhreis don Straitéis Fiche Bliain ach bhain siad an méid céanna ó chistíocht Údarás na Gaeltachta. Tá i bhfad níos fearr ná seo ag dul do lucht labhartha na Gaeilge. Ba cheart an Ghaeilge a chosaint agus a chaomhnú mar chuid lárnach dár gcultúr.

“Sa Tuaisceart, tá scéim Líofa ag dul ó neart go neart faoi stiúir an Aire Carál Ní Chuilín, agus anois tá níos mó ná cúig mhíle dhéag duine ag glacadh páirt.

“Tá beartais eile ar siúl ag an Fheidhmeanas maidir le dul chun cinn na teanga cosúil le hairgead a chur ar fáil do pháistí ó chlanna faoi mhíbhuntáiste freastal ar chúrsaí sa Ghaeltacht.

“D'fhoilsigh Sinn Féin dréacht-Acht na Gaeilge agus tá muid tiomanta dá thabhairt isteach cé go bhfuil na hAontachtóirí ina choinne, agus caithfidh Rialtas an Stáit seo tacú leis.

“Níl ach ceithre abairt sa Chlár Rialtais i leith na Gaeilge. Níl sé seo maith go leor agus caithfidh an Rialtas a chuid dualgas a chomhlíonadh.” 

Connect with Sinn Féin