Sinn Féin - On Your Side

Caithfear an Ghaeilge a Chaomhnú - Ó Caoláin

18 May, 2016 - by Caoimhghín Ó Caoláin TD


Ag labhairt i ráitis ar an nGaeilge inniu sa Dáil dúirt an Teachta Dála do Chabháin Muineacháin, Caoimhghín Ó Caoláin, gur chóir aird faoi leith a dhíriú ar an tumoideachais ag gach leibhéal den chóras oideachais. Mar aon le sin, labhair sé faoin dóigh a bhfuil cearta daonna lucht labhartha na Gaeilge sa tuaisceart á dhiúltú de bharr nach bhfuil Acht na Gaeilge acu gó fóill. 

Dúirt an Teachta Ó Caoláin;

“Tá Sinn Féin tiomanta an Ghaeilge a thabhairt ar ais mar theanga labhartha in Éirinn agus a hardréim a athbhunú i sochaí iltheangach. Athnaíonn muid gur seod í ár dteanga agus ár gcultúr Gaelach agus caithfear í a chaomhnú.

“Tá dul cun cinn déanta ó thaobh bunú Naíonraí, Gaelscoileanna agus Gaelcoláistí ar fud fad na tíre-ó thuaidh agus ó dheas. I mo chontae féin tá an Gaeloideachais ag dul ó neart go neart. Tá ceithre Gaelscoileanna agus Gaelcoláiste den chéad scoth againne anois. Níos lú na tríocha bliain ó shin ní raibh scoil ar bith trí mheáin na Gaeilge againn. Is iontach an rud é.

“Ach tá níos mó le déanamh. San am atá amach romhainn ba chóir béim níos mó a chuir ar oideachais lán Gaelach i ngach scoil sa tír. Tacaíonn Sinn Féin le tumoideachais ag gach leibhéal sa chóras oideachais, go háirithe an luath-thumoideachais. 

“Ba mhaith liom díriú isteach ar chúrsaí teanga ó thuaidh. Tá an Gaeloideachais faoi móréilimh agus Gaeilge flúirseach ag an-chuid duine sna Sé Contae. Ach fós tá cearta daonna lucht labhartha na Gaeilge sa tuaisceart á dhiúltú.

“Le linn chomhaontuithe Chill Rìmhinn, dhaingníomar tiomantas d’Acht na Gaeilge a thabhairt isteach chun cosaint a dhéanamh ar chearta Gaeilgeoirí sa Se Chontae. Tá sé seo fós le déanamh. D’obair, agus taim cinnte go n-oibreoidh arís, mo chomhghleacaí sa Tuaisceart Caral Ní Chuilinn go dian ar an cheist seo. 

“I mí Márta 2016 áfach vótáil na hAontachtóirí i gcoinne Acht na Gaeilge san Fheidhmeannas. Tá an dualgas ar Rialtas na hÉireann agus na Breataine a chinntiú go dtabhfar an tiomantas seo chun críche. Caithfear tacaíocht a thabhairt don feachtas sin láithreach agus cothrom na bhféinne a bhaint amach do pobal na Gaeilge ó thuaidh” a chríochnaigh an Teachta Ó Caoláin.

Connect with Sinn Féin