Sinn Féin - On Your Side

Feidhmiú Roinn nua Rialtais curtha ar ceal go ceann ocht seachtaine ar a laghad – Tóibín

18 May, 2016


Ag labhairt dó innú sa Dáil le linn Ráitis faoin nGaeilge deir an Teachta Dála Peadar Tóbín,  Úrlabharaí Shinn Fein do Fhorbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta,go bhful sé tugtha le fios dó nach mbeidh an Roinn nua-chumtha Forbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta ag feidhmiu  i gceart  go ceann ocht seachtaine eile ar a laghad.

 Tugtar le fios dó nach bhfuil dualgaisí na Roinne nua aontaithe fós agus nach bhfuil na hachmhainí daonna is araile curtha ar fáil don Roinn go fóill. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh  an Roinn ag feidhmiú mar ba cheart is ba choir di go dtí díreach roimh bhriseadh na Dála don Samhradh.

Deir an Teachta Tóibín:

“Tar éis dúinn seachtó lá a chaitheamh ag feitheamh ar rialtas nua,  tá an scéal craiceáilte seo againn nach bhfuil a fhios ag an Aire nua  Forbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta cad iad na dualgaisí ata faoina cúram agus nach mbeidh an t-eolas sin aici go ceann ocht seachtaine eile.

“Níl na hachmhainní daonna cuí curtha ar fáil don Roinn go fóill agus ní bheidh go luath ach an oiread.

“Ciallaíonn sé sin nach mbeidh  an Roinn ag feidhmiú mar ba cheart is ba chóir  go dtí díreach roimh bhriseadh na Dála don Samhradh

“Cuirfidh sé seo bac ar Theachtaí  Dála dul i mbun a gcuid oibre agus a gcuid freagrachtai a chomhlíonadh sna réimsí  tábhachtaí seo.

“Beidh cosc iomlan curtha ar cheisteanna Dála, cur i gcás, agus ní bheidh cruinnuithe Choistí an Oirechtais in ann feidhmiú go fairsing.

“Ciallaíonn an mhoill seo dul i gceann na Ranna nach mbeadh Teachtaí Dála in ann déileáil go héifeachtach lena cursaí tábhachtacha seo go ceann sé mhí eile.” 

Connect with Sinn Féin