Sinn Féin - On Your Side

Gá Pholasaí don Oideachas sa Ghaeltacht a fhoilsiu – Nolan

18 May, 2016


Tá cáineadh láidir déanta ag an Teachta Dala Carol Nolan, Úrlabhraí Oideachais agus Scileanna de chuid Shinn Féin ar fhaillí Rialtais Fhine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre, an  Polasaí don  Oideachas sa Ghaeltacht a fhoilsiu roimh dheireadh a dtréimhse Dála.

Ag labhairt di inniu le linn ráitis faoin nGaeilge deir an Teachta Nolan:

“Cuirim failte roimh an sár- iarracht ata déanta ag na geallchoimeádaithe  go léir as an bPolasaí don Oideachas sa Ghaeltacht a bhunú agus a fhorbairt ach tá díoma ar mhuintir na Gaeltachta nár fhoilsíodh agus nár chuireadh é i bhfeidhm roimhe seo.

“Tugtar le fios go raibh sé ar intinn an Rialtais an polasaí oideachais Gaeltachta a fhoilsiu ag deireadh na bliana seo caite ach níor tharla sé sin agus táimid den tuairim nach mbeidh sé foilsithe go dtí deireadh na bliana seo chugainn.

“Bhí an polasaí molta ag an Rialtas deireanach oideachas trí mhéan na Gaeilge a chur chun cinn sna scoileanna Ghaeltachta.

“Is féidir le scoileanna Ghaeltachta ról thábhachtach a a ghlacadh chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus is mór an trua nach dtugtar an deis dóibh an deis seo a thapú gan a thuilleadh moille ó thaobh an Rialtais nua.

“Iarrraim ar an Aire Richard Bruton an Polasaí a fhoilsiu agus a chur i bhfeidhm agus cearta teanga lucht labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta a chur i gnímh seachas beál grá.” 

Connect with Sinn Féin