Sinn Féin - On Your Side

Liadh Ní Riada to host language discrimination and diversity conference

30 May, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada will be hosting a conference on language discrimination and linguistic diversity in the European Union in Brussels tomorrow.

Speaking in advance of the conference, Liadh Ní Riada said:

“We have a great diversity of language within the EU. However some of them are becoming increasingly marginalised. The European Union has an important part to play in upholding the rights of all languages within the EU and ensuring that all language speakers are treated equally within the EU framework, regardless of tongue.

“This upcoming conference will facilitate important discussion on vital language rights and the steps which must be taken to ensure that these language rights are upheld within the EU. We have invited an array of speakers to represent Irish, Catalan, Welsh, Basque, Breton, Occitan as well as Hungarian in both Slovakia and Romania.

“The development of language speakers’ rights will be examined, as well as language discrimination, with a number of case studies from all countries represented to give insight into the difficulties experienced, and rights won by lesser-used language speakers.  We also will be examining whether the rights we currently have are sufficient and how best to build on existing linguistic rights.

“Irish will be represented by; Irish Language Commissioner Ronán Ó Domhnaill, Adovcacy Chief of Conradh na Gaeilge  Ciarán Mac Giolla Bhéin, Liam Ó Maolaodha with Oireachtas na Gaeilge as well as Maitiú Ó Coimín from Tuairisc and broadcaster Páidí Ó Lionáird.

“The conference will end with recommendations for a Culture Committee hearing on dealing with language discrimination in the EU. I am looking forward to robust discussion and concrete proposals arising from what will in no doubt be a lively and informative hearing.”

 Liadh Ní Riada chun comhdháil ar idirdhealú agus éagsúlacht teangacha san AE a reachtáil

Beidh FPE Liadh Ní Riada ag reachtáil comhdháil sa Bhruiséil ar idirdhealú agus éagsúlacht teangacha san Aontas Eorpach amárach.

Ag labhairt di roimh an chomhdháil dúirt Liadh Ní Riada:

"Tá éagsúlacht iontach de theangacha san Aontas Eorpach. Tá imeallú á dhéanamh ar chuid acu, áfach. Tá ról mór ag an Aontas Eorpach chun cearta na dteangacha ar fad san Aontas Eorpach a chosaint agus chun a chinntiú go dtugtar cothrom na féinne dá lucht labhartha laistigh de chreatlach an AE.

“Leis an gcomhdháil seo atá ag teacht beidh deis ann plé a dhéanamh ar chearta agus ar a bhfuil le déanamh le cinntiú go gcosnófar cearta teanga san Aontas Eorpach. Tugadh cuireadh do mheascán cainteoirí Gaeilge, Catalóinise, Breatnaise, Baiscise, Briotáinise chomh maith leis an Ungáiris sa tSlóvaic agus sa Rómáin.

 “Ó lucht na Gaeilge beidh:  Coimisinéir Teanga Ronán Ó Domhnaill, stiúrthóir abhcóideachta Conradh na Gaeilge  Ciarán Mac Giolla Bhéin, Liam Ó Maolaodha ó Oireachtas na Gaeilge, Maitiú Ó Coimín ó Tuairisc agus an craoltóir Páidí Ó Lionáird.

“Ciorrófar forbairt cearta lucht labhartha na dteangacha éagsúla mar aon le hidirdhealú teanga, le roinnt samplaí ó na tíortha ar fad a mbeidh ionadaithe ag freastal chun léargas a thabhairt ar na deacrachtaí atá ann agus ar na cearta atá bainte amach ag lucht labhartha teangacha neamhfhorleathana. Beidh muid ag cíorú an leor na cearta atá againn faoi láthair agus an bealach is fearr chun cur leo.

“Cuirfear deireadh leis an chomhdháil le moltaí le haghaidh éisteacht de chuid an Choiste Cultúir ar dhul i ngleic le hidirdhealú teanga san Aontas Eorpach. Tá mé ag súil le plé oscailte macánta agus le bearta a thiocfaidh as éisteacht a bheidh beomhar eolasach.”

Connect with Sinn Féin