Sinn Féin - On Your Side

Is é seo an chéad chéim i dtreo cearta teanga - Liadh Ní Riada FPE

13 June, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Léirigh an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin Liadh Ní Riada ard-mholadh ar lucht eagraithe, lucht tacaíochta agus ar imritheoirí Cómórtas Peil na Gaeltachta i mbliana. Ag labhairt di i mBaile Mhúirne dúirt  Liadh Ní Riada:

Léirigh Liadh Ní Riada, Feisire na hEorapa Deisceart na hÉireann, go bhfuil sé riachtanach go mbeadh lucht labhartha teanga ar fud na hEorapa níos gníomhaí agus níos comhaontaithe agus iad ag deangnú cearta teanga.

 

Ag labhairt i gCorcaigh agus í ag Comórtas Peile na Gaeltachta, dúirt an Fheisire:

“Ceann dos na rudaí go raibh soiléir ón éisteacht ná cé chomh comónta is atá na fadhbanna ar fad. Tá deacrachtaí faoi leith ag lucht labhartha gach teanga mionlach, dúchasach agus reigiúnach. Is ábhar dóchais é gur féidir linn teacht le chéile agus féachaint ar cad is féidir a dhéanamh ó thaobh na hEorpa dhe.

“Céim ar chéim, caithfimid tosnú le rudaí bunúsacha, ionas gur féidir linn ar fad aontú le cosaint dhleathach a bheith ann i gcóir gach teanga. Céim láidir sa treo seo ná an éisteacht  agus an méid moltaí a fuaramar ó na rannpháirtithe ar fad.

“Is léar go bhfuil dualgas faoi leith ag an AE lenár gcearta dteanga a chaomhnú agus a neartú.  Níl morán dualgasaí á chomhlionadh ag an rialtas anseo. Bhí neamhshuim déanta ag lucht Fine Gael agus  Páirtí an Lucht Oibre dár dteanga agus tá sé ag éirí níos measa.

"Caithimid feithimh agus féachaint cad a dhéanfaidh an rialtas nua seo agus an bhfuilid chun bheith níos mó daingeanta agus níos mó tiomanaithe i dtaobh cuir chun chinn na Gaoluinne. Braitheann sé, gan dabht, ar an mbrú a gheobhaidh siad chomh maith agus beimíd i Sinn Féin ag brú go mór orthu.

 “Tá dualgas orainn, mar dhaoine agus mar threibh, slite a fháil chun Gaeilge a fhorbairt. I dtaca le sin tá dualgas áirithe ag an rialtas s’againne agus an AE ar ndóigh, tacú lenár dteangacha uiligh agus gan iad a imeallú níos faide.”

"Beidh mé ag obair anois le feisirí ar aon intinn le haghaidh díritheach chun cosaint a thabhairt do ár dteangacha, agus dul chun chinn ár dteangacha chomh maith.”

Connect with Sinn Féin