Sinn Féin - On Your Side

Government must protect Irish fisheries - Ó Clochartaigh

22 June, 2016


Galway West - South Mayo Senator Trevor Ó Clochartaigh has said that the Government needs to do more to protect the Irish fishing industry.

Calling for a Seanad debate on Fisheries today he says:

'The Irish fishing industry has suffered gross injustices for many years. 

'Films such as 'Atlantic' are highlighting how unfairly Irish fishermen are being treated. 

'The distribution of quotas, the level of bureaucracy and legislation involved and the over zealousness of the policing of our some of the vessels in our seas are all driving Irish fishermen out of the industry.

'I have asked for a full debate in the Seanad on the future of the Irish fishing industry to discuss the prevalence of super trawlers in our waters, the recommendations around maintaining sustainable rural and coastal communities made by the previous Oireachtas Joint committee and how we can support and develop our indigenous fishing fleet.

'Sinn Féin is working with our MEP Liadh Ní Riada to address these issues at a European level, but we need the government here to step up to the mark at home as well.’

Caithfidh an Rialtas Iascairí a chosaint - Ó Clochartaigh

Caithfidh an Rialtas níos mó a dhéanamh ar son tionscal na h-iascaireachta in Éirinn dar le Seanadóir Ghaillimh Thiar - Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh.

Agus é ag lorg díospóireacht sa Seanad ar an ábhar, deir sé inniu:

'Tá éagóracha móra déanta ar thionscal na h-iascaireachta le blianta fada. 

'Tá scannáin ar nós 'Atlantic' ag tarraingt aird ar chomh mhí-chothrom is atáthar ag caitheamh le h-iascairí na hÉireann. 

'Tá comhroinnt na gcuótaí, an leibhéal maorlathais agus reachtaíochta atá i gceist agus an fhuadar atá faoina h-údaráis póilíneachta i mbun maoirseachta ar chuid de na báid i bhfarraigí na hÉireann ag brú iascairí amach as an tionscal. 

'Tá díospóireacht iomlán iarrtha agam sa Seanad ar thodhchaí thionscal na h-iascaireachta in Éirinn chun labhairt faoi líon na h-ollthrálaeirí atá inár gcuid uiscí, na moltaí a rinne comhchoiste Oireachtais roimhe seo maidir le h-inmharthanacht na bpobail tuaithe & cois cósta agus cén chaoi gur féidir linn fás agus forás a chur ar chabhlach iascaireachta na hÉireann. 

'Tá Sinn Féin ag obair lenár bhFeisire Eorpach Liadh Ní Riada chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo ag leibhéal na hEorpa, ach caithfidh Rialtas na hÉireann i bhfad níos mó a dhéanamh ina thaobh chomh maith.’

Connect with Sinn Féin