Sinn Féin - On Your Side

Government patronage scheme stopping development of Gaelscoileanna – Tóibín

22 June, 2016


Peadar Tóibín TD and Sinn Feín spokesperson on Irish Language and the Gaeltacht says that the government’s school patronage system is actively stopping the development of Irish–medium schools.

Speaking today Teachta Tóibín said:

“The current system, and criteria used by the government, of selecting school patrons, is loaded against the development of the Irish–medium school sector.

“There are 270 Irish-medium primary schools and 3,035 English–medium schools in the state. According to the latest statistics, 25% of parents in this state would like their children to be educated through Irish. As it stands, the current system only satisfies 4.7% of this demand. This system is a zero-sum game for Irish language speakers, who, being a minority, are always going to be disadvantaged under the current patronage system.

“This competition between Irish and English-medium schools is prejudiced against Irish.

“Sinn Féin believes that education through the medium of Irish should be given priority, in the first instance. This doesn’t mitigate against the provision of secular schools like Educate Together, which could function through Irish too.

“Currently, Irish–medium schools offer secular, multi-denominational, and religious education. There are many solutions to this problem like co-location or widening the school catchment area to facilitate various school patronage models.

“It is disappointing that the Fóras Pátrúnachta’s application to open an Irish-medium school in north Dublin was rejected recently, despite 733 students from the area and surrounding areas registering their interest, in a multidenominational Irish–medium school, something that is otherwise unavailable in in north Dublin.

“Irish–medium schools should be given a derogation on the basis that they cannot numerically compete with English–medium schools, in a specific catchment area.

“Sinn Féin is working on a Bill that would give priority to Irish-medium education in the future.

“We are hoping that the other political parties will support this Bill.”

Tá an rialtas ag cur bac ar fhorbairt na nGaelscolaíochta sa Tír seo – Peadar Tóibín

Deir Peadar Tóibín, TD agus Urlabhraí Gaeilge agus Gaeltachta Shinn Féin, go bhfuil córas pátrúnachta scoileanna an rialtais ag cur bac go gníomhach ar fhorbairt phátrúnachta Gaelscoileanna.

Ag labhairt dó inniu, deir sé:

“Tá an córas agus na rialacháin a bhaineann leis faoi láthair ag dul go trom in aghaidh fhorbairt earnáil na gaelscolaíochta.

“ Tá 270 bunscoil Gaeilge agus 3,035 bunscoil lán–Bhéarla sa stát. De réir na staitisticí is déanaí tá 25% de thuismitheoirí na tíre ag éileamh oideachas tí mheán na Gaeilge. Ní shásaíonn an córas mar atá, ach 4.7% den éileamh úd.

“Is ag snámh in aghaidh easa atá lucht labhartha na Gaeilge arís. Is mionlach iad a chuirtear faoi mhíbhuntáiste ag córas pátrúnachta na Roinne Oideachais.

“An iomaíocht atá i gceist idir scoileanna Gaeilge nó Béarla tá sé claonta in aghaidh na   Gaeilge.   

“Creideann Sinn Féin gur cheart tosaíocht a thabhairt d’Oideachas trí Ghaeilge, ar an gcéad dul síos. Ní chuireann sé seo bac ar scoileanna ar nós Educate Together bheith ar fáil mar scoileanna nua, ach is féidir leo fheidhmiú trí Ghaeilge freisin.

“Tá rogha de scoileanna ar fáil faoi láthair a fheidhmíonn trí Ghaeilge, idir scoileanna, ilchreidmheacha, tuatha, is araile, agus go leor réitigh ar an bhfadhb ar nós comhláithriú, nó an scoilcheantar a leathnú níos mó chun freastal ar an dá éileamh.

“Is díomách an scéal é gur diúltóidh  don Fhórás Pátrúnachta gaelscoil ilchreidmheach a bhunú i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath, cé gur cláraíodh  733 mic léinn ón gceantar is ó na ceantair mórthimpeall air d’oideachas, ilchreidmheach tí Ghaeilge, rud nach bhfuil ar fáil in aon scoil eile i dTuaisceart na Cathrach.

“Ba cheart maolú a thabhairt do ghaelscoileanna ar an mbunús nach bhféadfaidís dul san iomaíocht go huimhriúil le scoileanna lán-Bhéarla.

“ Tá Sinn Féin ag obair ar Bhille chun tosaíocht reachtúil a thabhairt don Ghaeloideachas amach anseo.

“Bheimis ag súil go dtacódh na páirtithe eile leis an mBille.”

 

Connect with Sinn Féin