Sinn Féin - On Your Side

Government must set up working group for new hospital in Galway – Ó Clochartaigh

23 June, 2016


Sinn Féín Senator Trevor Ó Clochartaigh has said that Minister for Health, Simon Harris has no plan to tackle the chronic hospital waiting lists in Galway where 42,516 people are awaiting operations and that the Government needs to set up a working group to look at progressing a new hospital with the necessary resources in the city.

Speaking today after tackling the Minister of State, Helen McEntee, on the issue in the Seanad, the Galway West – South Mayo Senator says:

‘Galway University Hospital continues to have the highest outpatient & inpatient waiting lists in the country. According to the latest figures available 31,417 people are on the outpatient waiting list, 4,744 of those waiting over twelve months. The lists are particularly high for orthopaedics, cardiology, dermatology and ENT.

‘The inpatient waiting lists show that GUH almost doubles its closest rival Beaumont Hospital, for the title of the hospital with the longest waiting lists. 11,099 people are waiting for procedures, a quarter of those waiting over a year.

‘I asked the Minister to outline the government’s plan to rectify this appalling situation and the response was pitiful to say the least. It is clear to me that this government have no clear strategy to provide the people from Donegal to Galway, who are languishing on the waiting lists in Galway with the essential treatment they need.

‘At a recent briefing for Oireachtas members the management of Saolta Hospital Group who operate Galway University Hospital made it quite clear that the capacity of the present hospital cannot deal with the numbers passing through it and that in part is a reason for the constantly high numbers of people on waiting lists.

‘I have called again on the Minister to put a working group together to plan for a new hospital in Galway with the appropriate resources and staff available to service the region.’

Caithfidh an Rialtas grúpa oibre a bhunú i gcóir ospidéal nua do Ghaillimh – Ó Clochartaigh

Deir Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh nach bhfuil plean ar bith ag an Aire Sláinte, Simon Harris chun dul i ngleic leis na liostaí damanta feitheamh ospidéil i nGaillimh le 42,516 duine ag fanacht ar obráidí agus gur chóir don Rialtas grúpa oibre a bhunú láithreach féachaint le h-ospidéal nua a thógáil i nGaillimh leis na h-acmhainní cuí.

Ag labhairt do tar éis tabhairt faoin Aire Stáit Helen McEntee ar an ábhar seo sa Seanad inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Arís eile tá Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh ar bharr na liostaí feitheamh ó thaobh obráidí seachtrach agus cónaitheach de sa tír. De réir na bhfigiúirí is déanaí atá le fáil tá 31,417 othar ag fanacht ar chóir leighis seachtrach, 4,744 ag fanacht níos mó ná bliain. Tá na liostaí thar a bheith fada ó thaobh cúrsaí ortaipéideach, cairdeolaíocht, deirmeolaíocht agus ENT de.   

‘Tá na liostaí d’othair chónaitheacha in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh beagnach dúbailt an méid atá san chéad ospidéil eile is measa, Beaumont agus 11,099 ag fanacht le h-obráidí , ceathrú cuid díbh sin ag fanacht ós cionn bliana.

‘D’fhiafraigh mé don Aire cén plean atá ag an Rialtas leis an scéala seo a chur ina cheart agus ní mórán dóchas a thug a fhreagra dhom. Tá sé soiléir domsa nach bhfuil straitéis dá laghad ag an Rialtas leis an gcóir leighis riachtanach a theastaíonn ón dream atá ag fulaingt fad is atá siad ar na liostaí feitheamh i nGaillimh a chur ar fáil.

‘Ag cur i láthair le déanaí de chuid grúpa ospidéil SAOLTA, a bhfuil Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh faoina gcúram, rinne an fhoireann bainistíochta iontach soiléir é nach bhfuil an ospidéal reatha ábalta déileáil leis na h-uimhreacha arda atá ag teacht tríd agus gurb shin is cúis a bheag nó a mhór leis na liostaí fada feitheamh.

‘Tá iarrtha agam, arís eile ar an Aire grúpa oibre a chur le chéile chun tosú ag pleanáil chun ospidéal nua leis na h-acmhainní cuí a chur ar fáil i nGaillimh le freastal mar is ceart ar phobal an réigiúin ar fad’.

Connect with Sinn Féin