Sinn Féin - On Your Side

Coveney misled Parliament on Bin Charges – Ó Clochartaigh

24 June, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has said that the Minister for Housing, Planning and Local Government misled the Dáil and Seanad during the week on the issue of bin charges and that he must come back in to readdress the issues he failed to disclose.

Speaking today the Sinn Féin Galway West – South Mayo Senator was extremely critical of the Minister’s arrogant attitude, saying:

‘Minister Coveney was incredibly dismissive of us in the Seanad this week in a debate on a Sinn Féin motion to withdraw the Statutory Instrument that is allowing Waste Companies to rip off the citizens. He told us categorically that no-one would be paying more as a result of the new regime and that he had assurances from waste companies that people would probably pay much less under the new model.

‘It has come to light today however, that he is totally incorrect. Here in Galway for example, Barna Waste Recycling have confirmed to Raidió na Gaeltachta that this is only the case for current registered customers. Anyone previously using bags, or recycling their own waste will now have to register with the company as new customers and will have to pay a standing charge and pay by weight on their waste. This will certainly mean that they will be paying more than they have done thus far.

‘Either the Minister wasn’t aware of the companies’ plans to do this, hadn’t clarified this with them, or wilfully withheld this information and misled the Dáil & Seanad. Either of these is totally unacceptable.

‘Fianna Fáil wholeheartedly supported and praised the Minister for his handling of this situation, opposed our motion to maintain the status quo until this had been fully worked out, and are therefore fully complicit in this deceit.

‘This more than ever shows that Sinn Féin were correct this week in calling for the statutory instrument giving effect to these powers to be withdrawn and this can still be done.  It is clear that the Waste Companies cannot be trusted to implement this new system fairly and that the privatisation model and the government are failing citizens on this issue.

‘Sinn Féin are calling on the Minister to come back in to the Dáil and Seanad as soon as possible to address this situation, repeal the bin hikes and put a process in place to provide waste management services which are effective, efficient and promote environmentally friendly activity which doesn’t financially penalise the people of Ireland.’

Chur Coveney dallamullóg ar an bParlaimint faoi Tháillí Bruscar – Ó Clochartaigh

Tá sé ráite ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh gur chur an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil dallamullóg ar an Dáil & Seanad an tseachtain seo i dtaca leis na táillí bruscar agus go gcaithfidh sé teacht isteach arís chun aghaidh a thabhairt ar na nithe nár nochtaigh sé le linn na díospóireachta.

Ag labhairt dó inniu bhí Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas thar a bheith cáinteach ar phostúlacht an Aire, ag rá:

‘Rinne an tAire Coveney beag is fiú ar fad don imní a léirigh muid sa tSeanad an tseachtain seo i ndíospóireacht ar rún le Sinn Féin chun Ionstraim Reachtúil atá ag ligean do chomhlachtaí bruscar saoránaithe a bhánú, a tharraingt siar. Deir sé linn go neamhbhalbh go raibh geallúintí aige ó na comhlachtaí dramhaíola nach mbeadh daoine ag íoc níos mó agus go mbeadh a bhformhór, mór ag íoc níos lú faoin gcóras nua.  

‘Tá sé tagtha chun solais inniu áfach, go bhfuil sé seo mícheart amach is amach. Anseo i nGaillimh mar shampla, tá sé deimhnithe do Raidió na Gaeltachta ag Comhlacht Athchúrsála Bhearna nach mbaineann seo ach do chustaiméirí atá cláraithe leo cheana féin. Beidh ar aon duine a bhí ag déanamh a gcuid athchúrsála féin, nó ag ceannacht málaí bruscar sna siopaí clárú anois leis an gcomhlacht mar chustaiméirí nua agus mar thoradh ar sin beidh orthu táillí nua seasta a íoc agus costais íoc de réir meáchan sa mullach ar sin. Níl aon dabht mar sin, go mbeidh siadsan ag íoc i bhfad níos mó ná mar a bhí siad go dtí seo.

‘An amhlaidh nach raibh fhios ag an Aire go raibh i gceist ag na comhlachtaí seo a dhéanamh? An é nach raibh sé tar éis seo a fhiafrú dóibh? Nó an é gur choinnigh sé an t-eolas seo siar in aon turas agus é ag cur dallamullóg ar an Dáil & Seanad dhá bharr? Níl ceachtar de na cásanna sin inghlactha.

‘Thacaigh Fianna Fáil go h-uile agus go fonnmhar leis seo agus ardmholadh acu don Aire faoin gcaoi ar láimhseáil sé an cheist seo, ag cur i gcoinne rún s’againne a bhí ag iarraidh an staid reatha a choinneáil nó go mbeadh sé seo oibrithe amach ar fad agus bhíodar mar gheall ar sin lán pháirteach sa chomhcheilg seo ar fad.

‘Léiríonn seo níos mó ná ariamh go raibh an ceart ar fad ag Sinn Féin an tseachtain seo agus muid ag éileamh  go dtarraingeofaí siar an ionstraim reachtúil seo a chealódh na cumhachtaí breise seo agus is féidir sin a dhéanamh go fóill. Tá sé ríshoiléir nach féidir muinín a chur sna Comhlachtaí Dramhaíola leis an gcóras nua seo a chur i bhfeidhm go cothrom, go bhfuil teipthe ar cur chuige an mhargadh príobháidigh agus go bhfuil an rialtas ag loic ar a gcuid dualgais do shaoránaithe na tíre.

‘Tá Sinn Féin ag iarraidh ar an Aire teacht isteach sa Dáil & Seanad chomh luath agus is féidir arís chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, na h-ardaithe ar tháillí bruscar a tharraingt siar agus próiseas a chur sa tsiúl a chuirfidh seirbhísí bailithe bruscar i bhfeidhm atá éifeachtach, ar ardchaighdeán agus a spreagfaidh deá-chleachtais ó thaobh an chomhshaoil agus nach leagfaidh pionóis bhreise airgid ar mhuintir na hÉireann.’

Connect with Sinn Féin