Sinn Féin - On Your Side

More action on drugs needed in Westside – Ó Clochartaigh

27 June, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling for more action in relation to drugs misuse in Westside.

After raising the issue at today’s Galway City Joint Policing meeting, the Galway West – South Mayo Senator says:

“I met people in a number of estates in Westside at the weekend who are extremely concerned at the increased activities of drugs users in the area. People are openly using drugs in parks and  alleyways and leaving the syringes strewn around in places where children are walking and playing. I witnessed at least five syringes in one location backing on to a garden with a young family this weekend.

“I also heard of ongoing anti-social behaviour disturbances where elderly single people in particular are being targeted for abuse. Property is being damaged and people are being intimidated by a small handful of bullies.

“The Westside area is one that has seen huge cutbacks in funding for community supports over the last number of years. More needs to be done to support the younger people and to keep them actively engaged with the local community. The issue of drug misuse must be seen as a health and a justice issue however, with appropriate responses from the relevant state agencies.

“I have called on the City Joint Policing Committee and the Gardaí to look at initiatives that would tackle the level of drug abuse in the Westside and other areas in the city with similar problems. City Council need to look at the use by drug users of alleyways in estates, lighting, littering with drug use paraphernalia and the impact on local families.

“More investment in the social and community sector in areas like Westside is essential if issues such as drug abuse and anti-social behaviour are to be combatted properly and the government must make those supports available.” ENDS

Níos mó aicsean maidir le mí-úsáid drúgaí ag teastáil i ‘Westside’ – Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, ag iarraidh níos mó aicsean maidir le mí-úsáíd drugaí I ‘Westside’.

I ndiaidh dó an t-ábhar a ardú ag cruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Chas me le daoine i roinnt eastáít I gceantar ‘Westside’ ag an deireadh seachtaine a bhfuil an-imní orthu maidir leis an ardú atá ag teacht ar ghníomhaíochtaí lucht úsáídte drugaí san áit. Tá daoine go h-oscailte ag tógáil drugaí sna páirceanna agus ar na cosáin, ag fágáil snaithaidí caite timpeall áít a bhfuil páistí óga ag spraoi agus ag siúl. Chonaic mé féin ar a laghad chúig snáthaid in áit amháin ag an deireadh seachtaine in aice le cúlgháirdín teaghlaigh le páísti óga.

“Chuala mé freisin faoi cuid mhaith mí-iompar sóisialta ag tarlú agus go bhfuiltear ag díriú ach go h-áirithe ar sheanóirí a chónaíonn leo féin. Tá damáiste dhá dhéanamh do shealúchais agus tá imeaglú dhá dhéanamh ag buíon beag bulaithe.

“Facthas ciorruithe móra i dtacaíochtaí pobail do cheantar an Westside le blianta beaga anuas. Caithfear níos mó a dhéanamh le cuidiú leis an aos-óg chun iad a choinneáil gníomhach ina gcuid pobail féin. Caithfear deileáil leis an gceist faoi mhí-úsáid drugaí mar ábhar sláinte poiblí agus ní mar cheist dlí & cirt amháin le gníomhaíocht cuí ag teacht ó na h-áisíneachtaí stáit oiriúnacha.

“Tá iarrtha agam ar Chomhchoiste Póilíneachta na Cathrach agus ar na Gárdaí féachaint ar thioncnaimh a chur ar bun a thiocfadh i ngleic leis an leibhéal mí-úsáid drugaí atá ar bun i Westside agus ceantracha eile sa gcathair. Ní mhór don Chomhairle Cathrach féachaint ar an mhí-úsáid drugaí ar chosáin sna h-eastáit, soilsiú, an t-ábhar a bhaineann le bruscar úsáideoirí drugaí agus an tionchar atá acu sin ar theaghlaigh áitiúla.

“Is gá breis infheistíochta a dhéanamh sna h-earnálacha sóisialta agus pobail sa gcathair i gceantracha cosúil le Westside má tá muid chun dul i ngleic mar is ceart le ceisteanna cosúil le mí-úsáid drugaí agus iompar frith-shóisialta agus caithfidh an rialtas na tacaíochtaí sin a chur ar fáil.” 

Connect with Sinn Féin