Sinn Féin - On Your Side

The Government are not taking the crisis in SAOLTA hospitals seriously – Ó Clochartaigh

4 July, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version follows

It’s clear that the Minister for Health Simon Harris doesn’t understand the scale of the crisis in University Hospital Galway and the knock on effect that is having on patients from Donegal to Galway, according to Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking today after receiving correspondence from the Minister which states that there are no plans to build a new hospital in Galway, Ó Clochartaigh says:

“University Hospital Galway, which is part of the SAOLTA hospital group, has the longest inpatient and outpatient waiting lists in the country.

“The inpatient lists in UHG are double those of the next worse hospital in terms of waiting lists in the country, we often have the highest numbers of patients on trolleys and our mental health services in the region are in constant chaos.

“The management of SAOLTA hospital group have stated categorically to Oireachtas members that lack of space, resources and facilities is to blame for the problems they are having and that we need a brand new hospital in Galway that is fit for purpose.

“I raised this issue in the Seanad recently and the Minister wrote to me to follow up saying that the Department have no plans to build a new hospital in the city.

“It is clear that the Minister and the SAOLTA hospital group are not singing from the same hymn sheet on this issue, but I believe he should set up a working group to appraise the issue properly, as it has huge implications in relation to a lack of services and staffing pressures that effect patients across the whole region and it is clear to me that the people of the West are not getting the parity of service they deserve as a result.” 

Níl an Rialtas dáiríre faoi ghearchéim Ospidéal SAOLTA  – Ó Clochartaigh

Is léir nach dtuigeann an tAire Sláinte Simon Harris an ghéarchéim a bhaineann e seirbhísí in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh agus an tionchar atá aige sin ar dhaoine ó Thír Chonaill go Gaillimh, dar le Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó taréis comhfhreagras a fháil ón Aire, ag rá nach bhfuil aon phlean ann chun ospidéal nua a thógáil i nGaillimh, deir Ó Clochartaigh:

“Tá na liostaí feitheamh is faide sa tir d’obráidí seachtracha agus  cónaitheacha ag Ospidéal na hOllscoile Gaillimh, atá mar chuid de ghrúpa ospidéil Saolta.

“Tá na liostaí d’obráidí cónaitheacha dúbailt an líon atá ag an ospidéal eile is measa ó thaobh liostaí feitheamh di sa tír. Is minic go mbíonn an líon is mó othair ar thralaithe againn in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh freisin agus tá seirbhisí meabharshláinte ina gcíorthuathail sa réigiúin.

“Tá sé ráite go neamhbhalbh ag bainistiocht SAOLTA le baill Oireachtais gur ganntann spáis, áiseanna agus acmhainní is ciontsiocair le cuid mhaith de na deacrachtaí agus dar leo go bhfuil gá le h-ospidéal nua glan i nGaillimh.

“D’ardaigh mé an t-ábhar seo sa Seanad le déanaí agus tá scríofa ag an Aire chugam anois le rá nach bhfuil aon phleananna ag an Roinn chun ospidéal nua a thógáil sa gcathair.

“Is léir nach bhfuil an tAire & an grúpa SAOLTA ar aon intinn ar an gceist seo, ach silim gur cheart dó grúpa oibre a bhunú láithreach chun an ceist  seo a mheas i gceart, mar go bhfuil impleachtaí móra ag an easpa seirbhísí agus brú fóirne ar othair ón réigiúin ar fad agus is léir go bhfuil leatrom an-mhór dhá dhéanamh ar dhaoine sa taobh sa tíre mar thoradh ar sin.” 

Connect with Sinn Féin