Sinn Féin - On Your Side

Coveney’s ‘clarification’ confuses bin debacle further – Ó Clochartaigh

12 July, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

A letter from Minister Simon Coveney to ‘clarify’ serious anomalies in the new waste management schemes that have been highlighted by Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh seem to raise more issues than it resolves.

Speaking today, the Galway West – South Mayo Senator says:

‘We had to put huge pressure on the Minister to admit that there were serious issues in the way that some of the private waste management companies are implementing the governments new refuse collection policies. These are resulting in major hikes for certain categories of customers who up to now were using pre-paid bags or disposing of their own waste in an efficient manner.

‘The Minister accepted there are problems and instructed his officials to meet with the companies again last week to resolve them. He has now written to me outlining more changes to the system.

‘The changes mean that people who currently use bags within one hundred metres of a lorry pick-up point will have to move to a bin pick-up system, unless they qualify for an exemption under certain conditions. In Galway, those changing to bins within that distance will now pay a €96 annual standing charge, a €3 per bin pick up charge and a 22 cent per kilo cost for black bin waste on top of that.

‘The letter does  not address the issues of people on bags who are more than a hundred metres away from a pick up point who will still be charged between €204 and €238 of a standing charge, plus pay by weight on top of that.

‘It will also implement a higher charge on those already on bins within the 100m pickup zone who are currently registered. They in future will also have to pay the higher registration rate.

‘The same company is only charging the good people of Leitrim an €80 standing charge for the same service in a similar geographical area.

‘This system has been a disaster from the beginning. Sinn Féin tried to stop the new charges being implemented and have called for a public system that is efficient and environmentally friendly instead. Fianna Fáil and Fine Gael opposed this.

‘I am calling on the Minister, once again, to withdraw the new arrangements until a better, more equitable system can be put in place.'

ENDS

Doiléireacht breise faoi bhruscar de bharr ‘soiléiriú’ Coveney – Ó Clochartaigh

Cruthaíonn litir ón Aire Simon Coveney chun ‘soiléíriú’ a dhéanamh ar fhabhtanna tromchúiseacha sna scéimeanna nua bailithe bruscar, atá ardaithe ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh, níos mó fadhbanna ná mar a réitíonn sé, dar leis.

Ag labhairt dó inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Bhí orainn brú ollmhór a chur ar an Aire chun glacadh leis go bhfuil lochtanna móra ar an gcaoi a bhfuil na comhlachtaí príobháideacha bruscar ag cur i bhfeidhm polasaithe nua bailithe dramhaíola an rialtais.  Tá siad seo ag cruthú ardaithe ollmhóra do chatagóirí áirithe custaiméirí a bhí ag úsáid málaí bruscar go dtí seo, nó a bhí ag fáil réidh lena gcuid bruscar féin ar bhealach éifeachtach.

‘Ghlac an tAire leis go bhfuil deacrachtaí ann agus d’ordaigh sé dá chuid feidhmeannaigh bualadh leis na comhlachtaí in athuair an tseachtain seo caite leis na fadhbanna a réiteach. Tá scríofa aige chugam anois ag cur síos ar tuilleadh athraithe ar an gcóras.

‘Ciallaíonn na leasuithe nua go mbeidh ar dhaoine a úsáideann málaí i láthair na h-uaire agus atá i bhfoisceacht céad méadar don áit a dtagann an leoraí ag bailiú, athrú go dtí boscaí bruscar, muna bhfuil siad i dteideal díolúine faoi choinníollacha airithe. I nGaillimh, beidh an dream atá taobh istigh den teora áirithe sin, atá ag athrú go dtí córas boscaí, táille seasta bliantúil de €96 a íoc, móide €3 an bosca ar chuile bhosca a thógtar agus táille 22c an kilo sa bhreis ar sin ar mhéid an bhruscar sa mbosca dubh.

‘Níl réiteach ar bith luaite sa litir dóibh siúd ar mhalaí atá níos mó na céad méadar ón bpointe bailithe agus gearrfar táillí seasta idir €204 agus €238 orthu, móide táillí íoc de réir meáchan ina dhiaidh sin.

‘Ciallaíonn sé freisin go mbeidh ar an dream atá taobh istigh den limistéar 100m, a bhí ag úsáid boscaí bruscar go dtí seo, táille níos airde a íoc amach anseo, ná an dream nua a chláróidh. Beidh orthu sin an táille ard seasta a íoc amach anseo.

‘Níl an comhlacht céanna ach ag gearradh táille seasta de €80 ar mhuintir Liatroma ar an tseirbhís céanna i dtírdhreach an-chosúil le ceann na Gaillimhe.

‘Rinneadh praiseach den scéal seo ó thús. Rinne Sinn Féin iarracht stop a chur leis na táillí nua seo atá dhá thabhairt isteach agus d’impigh muid go dtabharfaí córas poiblí isteach ina áít atá éifeachtach agus go maith don comhshaoil. Chur Fianna Fáil agus Fine Gael ina choinne seo.

‘Tá mé ag impí ar an Aire anois arís, na socruithe nua seo a tharraingt siar go dtí gur féidir socraithe níos fearr agus níos cothroime a chur ina n-áit.’

Connect with Sinn Féin