Sinn Féin - On Your Side

Galway 2020 must be celebrated across all communities in Galway - Ó Clochartaigh

15 July, 2016


Welcoming the announcement that Galway has been chosen as European City of Culture in 2020, Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has congratulated all involved, saying that this achievement must be valued across all communities in Galway.

Speaking in the Seanad today, the Galway West - South Mayo Senator says:

“This is a fantastic day for Galway. The huge effort put in by all involved has paid off. The cross community, multidisciplinary, inclusive approach has paid dividends and this is a testimony to all those who participated in the consultation process.

“The role of the Irish language and culture has also been central to the application which surely must have had an impact as well.

“We must now ensure that all the people of Galway get to participate fully in the development and delivery of the programme of events.

“It is also important that the government step up to the mark in relation to the funding of the city of culture effort. Galway City and County Councils for example should not have to take monies from other essential expenditure and services to fund the projects. The government must do their bit as the rewards to the whole country will repay the investment over and over again.”

 Ba chóir Galway 2020 a cheiliúradh i measc na bpobal uilligh – Ó Clochartaigh

Ag cur fáilte roimh an go roghnaíodh Gaillimh mar Chathair Chultúrtha na hEorpa i 2020, rinne An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh comhghairdeas le chuile dhuine a bhí páirteach ann, ag rá go gcaithfear an éacht seo a mhóradh i measc na bpobal éagsúil sa Ghaillimh.

Ag labhairt dó sa Seanad inniu dúirt An Seanadóir do Ghaillimh Thiar – Deisceart Mhaigh Eo:

“Lá iontach do Ghaillimh atá ann. Tá toradh a gcuid oibre faighte ag chuile dhuine a raibh páirt acu ann. Tá torthaí ann maidir leis an gcur chuige idirghabhálach, trasphobail, idirdhisciplíneach, agus is léiriú é se oar an bpróiseas comhairliúcháin a bhí ann.

“Bhí ról lárnach ag an nGaeilge agus an cultúr Gaelach san iarratas agus bac heart go mbeadh sí chun tosaigh sa bhliain féin,

“Caithfimid cinnte a dhéanamh de go mbeidh páirt ag pobal na Gaillimhe ar fad i bhforbairt agus i seachadadh chlár na n-imeachtaí.

“Tá sé tábhachtach freisin go ndéanann an rialtas beart de réir briathar maidir le tionscnamh na Cathrach Cultúrtha a mhaoiniú. Níor chóir go mbeadh ar Comhairle Contae agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe airgead a bhaint de sheirbhísí lair chun na tionscnaimh éagsúla a mhaoiniú. Caithfidh an Rialtas an fód a sheasamh mar beidh sé ina bhuntáiste don tír ar fad agus gheofar ar ais fiúntas na infheistíochta seo arís is arís eile.”

Connect with Sinn Féin