Sinn Féin - On Your Side

Galway and Mayo Councils over a million and a half out of pocket due to rates revaluation – Ó Clochartaigh

20 July, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Galway County and City Councils will be €1,116,323 out of pocket due to a national agreement on rates recalculation which is more favourable to large companies. Mayo County Council will be down to the tune of €691,776 as well.

Speaking today the Galway West – South Mayo Senator, Trevor Ó Clochartaigh says:

‘Last year the government reviewed the rates being paid by companies with a presence in multiple counties, such as Gas Networks Ireland, Eircom, Vodafone, Iarnród Éireann and others, under what was called a Global Valuation of rates, which meant these companies made rates payments nationally as oppose to paying the city and county councils 

‘The local authorities were then partly compensated by the government for the loss of rates revenue, up to 72% of what they previously received from the companies. Minister Simon Coveney has now stated however, that there will be no such compensation for Local Authorities for next year.

‘According to figures released to my Sinn Féin colleague Maurice Quinlivan TD, in the case of Galway that means that the County Council will be out of pocket to the tune of €796,831 and the City Council will be short €369,492.

‘Mayo County Council will be down by €691,776 as well. A trend which was predicted by Sinn Féin Senator Rose Conway Walsh over a year ago.

‘I attended a briefing for Oireachtas members in Galway County Council yesterday where they said they need at least another €2m in their budget just to stay still. They are not in a position to employ much needed staff or provide any extra services and say they may have to increase the rate of property tax people are charged as a result. 

‘It is outrageous to think that the Minister with responsibility for Local Authorities, Simon Coveney, is taking even more money away from them, resulting in increased taxes for citizens while profitable companies pay less and less. He should be making the case with the Minister of Finance for extra local authority funding to ensure the public the level of service they deserve.’

Comhairlí na Gaillimhe & Maigh Eo milliún go leith as póca de bharr athbhreithnithe rátaí - Ó Clochartaigh

Beidh Comhairlí Cathrach agus Chontae na Gaillimhe €1,116,323 as póca de bharr rátaí níos fabhraí náisiúnta a bheith dhá thabhairt do chomhlachtaí móra. Beidh Comhairle Chontae Mhaigh Eo thíos €691,776 de bharr na socraithe seo chomh maith.

Ag labhairt do inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh:

‘Rinne an Rialtas athbhreithniú anuraidh ar na rátaí a íocann comhlachtaí a fheidhmíonn thar teorainneacha chontae éagsúla, ar nós Gas Networks Ireland, Eircom, Vodafone, Iarnród Éireann agus eile faoin tsocrú Luacháil Uilíoch Rátaí, rud a chiallaíonn go n-íocann siad a gcuid rátaí go náisiúnta anois seachas leis na h-údaráis áitiúla.

‘Tugadh roinnt cúiteamh ansin do na Comhairlí ó chistí an Rialtais, suas go 72% don méid a bhídís ag fáil ó na comhlachtaí. Tá sé ráite ag an Aire Simon Coveney anois áfach, nach mbeidh a leithéid de chúiteamh le fáil do na hÚdaráis Áitiúla an bhliain seo chugainn a bheag ná a mhór.

‘De réir figiúirí atá curtha ar fáil do mo chomhleacaí i Sinn Féin Maurice Quinlivan TD, i gcomhthéacs na Gaillimhe beidh an Chomhairle Chontae €796,831 as póca agus beidh ganntann €369,492 ar an gComhairle Cathrach.

‘Easnamh de €691,776 a bheidh ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo freisin, treocht a bhí dhá thuar ag Seanadóir Shinn Féin Rose Conway Walsh breis is bliain ó shoin.

‘D‘fhreastal me féin ar chruinniú do bhaill Oireachtais inné le Comhairle Chontae na Gaillimhe áit a raibh siad ag rá go dteastaíonn ar a laghad €2m sa bhreis uathu díreach le leibhéal na seirbhísí reatha a choinneáil seasta. Níl sé d’acmhainn acu foireann breise a earcú agus b’fhéidir go mbeidh siad ag lorg ardú ar an gCáin Maoine a ghearrtar ar dhaoine leis an bhearna a líonadh.

‘Is mór an náire é don Aire a bhfuil freagrachtaí rialtas áitiúil air, Simon Coveney, go bhfuil sé ag tógáil airgead breise uathu, go bhféadfadh breis cánacha a bheith dhá bhaint do shaoránaithe, fad is atá comhlachtaí brabasúla ag íoc níos lú agus níos lú. Ba chóir go mbeadh sé ag déanamh cás leis an Aire Airgeadais chun breis maoiniú a chur ar fáil chun an leibhéal seirbhísí atá dlite ag an bpobal a sholáthar dóibh.’

Connect with Sinn Féin