Sinn Féin - On Your Side

Fine Gael’s Culture 2025 is flimsy – Tóibín

21 July, 2016


Sinn Féin spokesperson on Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs Peadar Tóibín TD has stated that on his initial read of Culture 2025 he is disappointed that we have not seen far more substantial plan.

An Teachta Tóibín said;

“In the first instance I welcome that fact that the department is now seeking to plan for the whole cultural sector however Culture 2025 as produced this week is light on overarching vision and detail.

“The plan is devoid of the practicalities that artists experience. There is no major critical analysis of the relationship between specific lines of spending, output and the ability of artists to make a living in this country. Practical challenges such as intellectual property and copy right deficiencies within the state are not dealt with.  A blueprint for developing and empowering culture and heritage organisations and institutions is also missing.

“Culture 2025 missed an opportunity to recognise the massive difficulties that have beset the sector and the significant struggle artists have experienced in the last seven years.

“The truth is the sector has been gutted financially and this has led to many artists being forced to leave the sector and Ireland to survive. We need to see a plan which is equality proofed, socio economically proofed and regionally proofed. While the document references artistic spaces we need to ensure that the state steps in and guarantees state owned cultural infrastructure that offers security of tenure to the arts.

“The film and audio visual sector, which is succeeding despite government inaction, remains poorly represented. And there is no sense of the massive challenges that exist in the Irish language sector. There is a surface understanding of the precarious position of the Irish language in the state.

“Deficient understanding of these immediate and significant problems completely corrodes our confidence in the ability of the government to resolves these challenges. The fact that a document incorporating Irish language culture was only printed in English is indicative of the lack of follow-through on the language.

“I’m hopeful that the minister will be open to listening to stakeholders and the committee as we try to resolve these glaring gaps.”

ENDS

'Culture 2025'  Fánach an scéal é - Toibín

Tá sé ráite ag Urlabhraí Shinn Féin maidir le Forbairt Réigiúnach, Cúrsaí Tuaithe, na hEalaíona agus Cúrsaí Gaeltachta go bhfuil díoma air nach bhfuil plean níos substaintiúla le fáil sa cháipéis ‘Culture 2025’.

Dúirt an Teachta Peadar Tóibín,

“Sa gcéad dul síos, cuirim fáilte roimhe go bhfuil an Roinn ag iarraidh plean a chur le chéile maidir leis an earnáil chultúrtha. Mar sin féin, caithfidh mé a rá go bhfuil easpa téagair sa saothar seo ‘Culture 2025.

“Ní léiríonn an plean aon tuiscint de na gnáthghnéithe praictiúla atá le fáil i saol na n-ealaíontóirí. Níl aon anailís chriticiúil, dáiríre i dtaca le caiteachas, torthaí ná maidir lena deacra atá sé chun do chuid a shaothrú mar ealaíontóir sa tír seo. Ní théitear i ngleic le dúshláin phraiticiúla, ar nós maoine intleachtúla nó easnamh i leith an chóipchirt. Tá treoirphlean chun eagraíochtaí cultúir agus oidhreachta a chumasú ar lár freisin.

“Chaill ‘Culture 2025’ an deis chun aitheantas a thabhairt maidir leis na deacrachtaí agus an streachailt a bhfuil an earnáil agus na healaíontóirí gafa leo le 7 mbliana anuas.

“Is é bun barr an scéil go bhfuil an earnáil scriosta ó thaobh airgid de agus go bhfuil an iomad sin ealaíontóirí imithe ón tír dá bharr. Tá plean de dhíth atá oiriúnach ó thaobh cothromais agus cúrsaí socheacnamaíocha de, agus atá fóirsteanach do gach réigiún. Cé go luaitear spásanna ealaíonta sa gcáipéis, ní mór don rialtas a chinntiú go mbeidh infreastruchtúr de chuid an stáit ann; infreastruchtúr a thugann seasmhacht do na healaíona.

“Níl mórán tagairtí don earnáil scannánaíochta ná don earnáil closamhairc, a bhfuil ag éirí go maith léi diomaite den easpa gnímh ón rialtas. Ní léirítear ach an oiread aon tuiscint de na dúshláin ollmhóra atá roimh earnáil na Gaeilge.

“Fágann sé seo ar fad nach bhfuil muinín ar bith againn as an rialtas seo. Is díol suntasach go bhfuil cáipéis faoi chultúr na hÉireann foilsithe i mBéarla amháin, rud atá ina chomhartha ar dhearcadh an rialtais i leith na Gaeilge.

“Tá súil agam go mbeidh an tAire toilteanach éisteacht leis na páirtithe leasmhara ar fad agus leis an gcoiste, agus muid ag iarraidh na heasnaimh seo a réiteach.”

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin