Sinn Féin - On Your Side

Little solace in new housing plan for people in mortgage distress – Ó Clochartaigh

22 July, 2016


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh says the government’s new housing and homelessness action plan offers little solace for the thousands of people in mortgage distress.

Speaking today, the Senator from Galway said:  

“I welcome the report, but I am worried about the lack of movement for those who are in mortgage difficulty and may face losing their home. The commitment in the Programme for Government to set up a special court to deal with these cases seems to have disappeared.

“I attended the Repossessions Court in Galway recently where 120 families were up in front of the registrar due to mortgage difficulties. This startling figure should be a wakeup call to the Government that this remains a key problem facing families.

“The issue of rent certainty also seems to have been put on the long finger not because of the complexity of getting to grips with it but by a sheer lack of political will to deal with a broken private rental sector. Sinn Féin have never shied away from asserting that this lack of political will directly correlates with the number of TDs in Fine Gael and Fianna Fáil who have a direct interest in the private rental sector.

“Unfortunately, Fianna Fáil, in spite of referencing rent certainty in the lead up to the election, felt that they could not support a Bill proposed by Sinn Féin to deal with this issue. Fianna Fáil prevented rent certainty now being law.

“Issues relating to student accommodation, housing for the elderly and people with disabilities, traveller accommodation and transitioning people out of direct provision have not been adequately dealt with in the plan either, but we in Sinn Féin will continue to have these taken on board as the plan progresses.” 

Beagán Faoisimh do dhaoine atá i nGuais Mórgáiste sa Phlean Tithíochta – Ó Clochartaigh

Deir Trevor Ó Clochartaigh Seanadóir de chuid Shinn Féin gur beag an faoiseamh atá ann do na mílte duine atá i mbaol a guid tithe a chailliúnt de bharr deacrachtaí mórgáiste.

Ag labhairt dó inniu dúirt an Seanadóir do Ghaillimh Thiar-Maigh Eo:

“Cuirim fáilte roimh an tuarascáil ach tá mé imníoch faoin easpa gníomhú maidir le daoine atá i nguais mórgáiste.Is leir go bhfuil an tiomantas sa Chlár Rialtais chun cúirt speisialta bhunú chun dul i ngleic le cásanna mar seo imithe ar fad.

“D’fhreastail mé féin ar an gCúirt Athseilbhithe i nGaillimh le déanaí mar a raibh 120 teaghlach os comhair an chláraitheora de bharr deacrachtaí morgáiste. Ba cheart go gcuirfeadh an figiúr scanallach seo in iúl go soiléir don Rialtas go bhfuil an fhadhb seo ann.

“Is léir gur cuireadh an cheist seo maidir le cinnteacht cíosa, ar an méar fhada mar gheall ar easpa tola polaitiúla agus ní mar gheall ar aon deacracht teicniúil. Tá Sinn Féin a rá le fada go bhfuil nasc ann idir an easpa tola seo agus líon na dTeachtaí Dála Fhianna Fáil agus Fhine Gael a bhfuil leas acu san earnáil cíosa.

“Faraor, in aineoinn go ndrearna  Fianna Fáil tagairtí do chinnteacht cíosa roimh an olltoghchán, ní raibh se de chumas acu tacú le Bille Shinn Féin a thabharfadh isteach cinnteacht cíosa. Chuir Fianna Fáil cos car chinnteacht cíosa.

“Tá ceisteanna ann maidir le tithíocht do mhic léinn, seandaoine, daoine le míchumas, an lucht siúil, agus daoine ag aistriú ó sholáthar díreach nach ndeachthas i ngleic leo sa tuarascáil seo ar bhealach sásúil go fóill, ach beidh Sinn Féin ag iarraidh iad a thbhairt isteach de réir mar a théann an plean chun cinn.” 

Connect with Sinn Féin