Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin calls for cross community action group for n59 road development

29 July, 2016 - by Tom Healy


Today Cllr. Tom Healy called for the creation of a cross community action group to apply pressure to resolve the issues denying the development of the N59.

Cllr. Healy said:

“If there is one issue on which everyone in Connemara is agreed, it is that the N59 is not fit to serve the people of Connemara who rely upon it for a living. The N59 is the main route for much of Connemara with Communities both North and South of the road itself in desperate need of a safe road that will allow them to connect to the rest of the country in good time. This is an issue for everyone in the community, the road brings in our main business in tourism, and carries our sick to Galway.

“We rely on this road to conduct our business in Galway and further afield, as well as the fact that at the very least we should be able to offer young people the chance to live in their own community while having the option to commute to the cities for work. The recent setbacks are unacceptable to all, and there is a political consensus that this is unacceptable. The lack of progress between the various Government departments now requires direct pressure from the people of Connemara themselves.”

“As such I am organising a public meeting in Maam Cross at 8pm on Thursday 11th August to update people on the issues to date, and what must be done to progress the works. All political representatives will be invited, as will representatives from Galway County Council, National Parks and Wildlife, and Community leaders from across Connemara. At the meeting I will invite members of the public to form an action group to take the initiative in letting their voice be heard.

“If we are to secure the future of Connemara for generations to come, then we must stake an equal claim to the right of developing our infrastructure the same as any other community in the country. As it stands, people from Connemara are paying for the poor state of the N59, they are paying for it in higher repair bills for their cars, they are paying for it in terms of delayed journeys to and from work, they are paying for it in painful journeys to get treatment for illness, and they are ultimately paying for it in terms of lost opportunity and the chance to keep our unique community and culture alive.”

 Sinn Féin ag moladh grúpa feachtasaíochta tras-phobal a bhunú ar son forbairt an bhóthair n59 a chinntiú

Tá sé ráite ag an gCmhlr. Tom Healy inniu gur cheart Grúpa Feachtasaíochta Tras-Phobal a bhunú le go sárófar na constaicí atá roimh fhorbairt an bhóthair N59 ó Uachtar Ard go dtí an Clochán.

Ag labhairt dó inniu dúirt an Cmhlr. Healy:

“Má tá ceist ar bith go bhfuil muintir Chonamara uilligh ar aon fhocal faoi, is é nach bhfuil an N59 in ann freastal ar riachtanais an phobail áitiúil, pobal ina bhfuil slí bheatha na ndaoine ag brath go trom ar an mbóthar céanna. Is é an N59 an príomh-bhóthar le haghaidh go leor de mhuintir Chonamara, thuaidh agus theas, atá ag iarraidh bealach slán sábháilte le taisteal go háiteacha eile sa tír. Seo é an bóthar a chothaíonn cúrsaí turasóireachta i gConamara agus a thugann othair go dtí an t-ospidéal i nGaillimh.

“Táimíd ag brath ar an mbóthar seo go huile is go hiomlán le gnó a dhéanamh i nGaillimh agus níos faide ó bhaile, gan caint ar an rogha ba cheart a bheadh ag daoine óga fostaíocht a fháil i nGaillimh agus fanacht ina bpobal féin. Ní féidir glacadh leis na céimeanna siar atá tarlaithe le gairid, agus tá formhór mór na bpolaiteoirí den bharúil chéanna sin. Teastaíonn brú ón bpobal anois i gcomhthéacs an easpa dul chun cinn atá déanta idir na ranna Rialtais éagsúla.

“Tá cruinniú poiblí á reáchtáil agam Déardaoin 11 Lúnasa @ 8.00in, tigh Pheacock ar an Teach Dóite leis an bpobal a chur ar an eolas faoin scéala is deireanaí maidir leis an 59 agus céard is gá a dhéanamh amach anseo leis na hoibreacha a thabhairt chun cinn. Beidh cuireadh ag dul chuig gach polaiteoir, ionadaithe ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Seirbhís na bpáirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus ceannairí pobail ó cheann ceann Chonamara. Beidh mé ag moladh dóibh siúd a bhéas ag an gcruinniú Grúpa Feachtasaíochta a bhunú le go mbeidh ról láidir acu sa troid seo.

“Má tá muid ag iarraidh todhchaí Chonamara mar phobal a chinntiú, níor mhór dúinn éileamh go mbíonn sé de cheart againn bonneagar cuí a thógáil ach an oiread le pobal ar bith eile sa tír. Faoi mar atá, táthar ag íoc as an droch-chaoi atá ar bhóthar an N59 ar aon chuma ag íoc as billí níos airde le caoi a chur ar an gcarr, moill ag teacht agus ag imeacht go dtí an láthair oibre, turais phianmhara le teacht ar chóireáil dochtúra agus, sa deireadh thiar thall, tá muid ag íoc as trí na deiseanna atá á cheilt orainn - an pobal mór thart orainn a fhorbairt agus an cultúr saibhir atá le fáil go smior ann a choinneáil beo."

Connect with Sinn Féin