Sinn Féin - On Your Side

Gá le plean ó thuaidh chun an Ghaelge a chur chun cinn – Ó Donnghaile

1 August, 2016 - by Niall Ó Donnghaile


Tá sé ráite ag Niall Ó Donnghaile go bhfuil gá le plean gnímh chun an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn ó thuaidh.

Bhí an Seanadóir Ó Donnghaile ag caint i ndiaidh gur fhógair rialtas na Breataine Bige go bhfuil plean acu líon na gcainteoirí Breatnaise a mhéadú faoi dhó roimh an bhliain 2050.

Dúirt an Seanadóir Ó Donnghaile:

“Caithfear freastal ar chearta cainteoirí Gaeilge.

“Tá an t-éileamh don Ghaeilge ag fás go háirithe in earnáil an oideachais. Ní mór plean gnímh a chumadh agus a chur i bhfeidhm ar fud na tíre chun an teanga a chaomhnú agus a chur chun cinn.

“Nuair a bhí sí ina hAire Cultúir, sheol comhghleacaí liom Carál Ní Chuilín an feachtas Líofa; is é Líofa an chéad feachtas oifigiúl rialtais riamh ó thuaidh a spreagann daoine leis an teanga a labhairt, a fhoghlaim agus a theagasc.

“Sna 26 chontae, tá Straitéis 20 Bliain ann agus caithfear anois cur leis na forbairtí seo le polasaithe nua leis an dul chun cinn a chinntiú.

“Mar chuid de chomhaontú Chill Rimhinn, d’aontaigh rialtas na Breataine agus an rialtas ó dheas go gcuirfí reachtaíocht i bhfeidhm le cearta cainteoirí Gaeilge a chosaint. D’ainneoin sin, níl Acht na Gaeilge ar an fhód go fóill.

“Tá Sinn Féin tiomonta don Ghaeilge agus do chearta phobal na Gaeilge a chosaint agus a chur chun cinn.”

Connect with Sinn Féin