Sinn Féin - On Your Side

Coillte Clarinbridge sale must be stopped immediately – Ó Clochartaigh

10 August, 2016


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has called for the proposed sale of 26 acres of Coillte owned woodland at Clarinbridge be stopped immediately to allow for proper local consultation and a full assessment of the potential of the state owned asset.

Speaking today, the Galway West – South Mayo Senator said:

‘I met with quite a number of local residents yesterday who told me that they are very unhappy with the proposed sale of the mature Coillte woodlands in Clarinbridge to private interests, as there are a number of issues relating to protection of adjacent lands from flooding, heritage and nature concerns.

‘The local residents raised questions with me as to why there has been no proper consultation with the local community on the sale. They maintain that clarification needs to be given in relation to right of way for any new owners, the potential use of the lands, what felling licenses are in place and why a valuable state asset is being sold off in such a hasty manner?

‘I’m told that the woods are a hive of activity for Red Squirrels, Kestrels, Sparrowhawks, Pine Martens, Barn owls, Bats and other important species. It is also home to a community of badgers which are subject to a Department of Agriculture study into combatting tuberculosis. There are a wide variety of mature hardwood trees to be found there as it was a planned woodland with particular heritage significance. It is important that Coillte disclose all of the Environmental Impact Reports that have been done before this sale proceeds and the implications of the sale in that regard are fully debated.

‘It seems very strange that a state agency such as Coillte, on foot of inquiries from an interested individual, appear to be planning to offload this woodland in a hurry in the middle of the summer, without proper discussion with the local community on the potential for development and retention of the amenity in public ownership for generations to come.

‘I am now calling on Coillte to halt this process immediately, to have a full public discussion about the lands in question and to ensure that any sale is in the best interests of all the relevant stakeholders and the state.’

Caithfear Díolachán Coillte i nDroichead an Chláirín a stopadh láithreach – Ó Clochartaigh

Tá sé ráite ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh go gcaithfidh Coillte an díolachán de 26 acra talúna dá gcuid ag Droichead an Chláirín a stopadh láithreach chun go ndéanfar scagadh iomlán go h-áitiúil ar na féidearthachtaí iomlán a bhaineann leis an acmhainn luachmhar stáit seo.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Chas mé le roinnt de mhuintir na h-áite inné a dúirt liom go bhfuil siad thar a bheith míshásta leis an gcaoi a bhfuil Coillte ag iarraidh na tailte foraoiseacha fadbhunaithe seo a dhíol le daoine príobháideacha, mar go bhfuil roinnt ceisteanna tábhachtacha maidir le baol tuillte ar thalamh mórthimpeall, cúrsaí oidhreachta agus dúlra fós le freagairt. 

‘D’ardaigh muintir na h-áite riar-mhaith ceisteanna liom ó thaobh an easpa comhairliúchán pobail ceart ó thaobh an díolachán seo. Deir siad gur gá soiléiriú a thabhairt maidir leis na cearta bealaigh a bheadh ag aon úinéirí nua, an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as na tailte, cé na ceadúnais leagan crainnte atá in áit agus cén fáth a bhfuil an oiread deifir orthu fáil réidh le h-acmhainn luachmhar stáit?

‘Deirtear liom go bhfuil an choill seo beo beithíoch le h-ainmhithe de chuile chineál ar a n-áirítear an Iora Rua, an Piocaire Gaoithe, an Spioróg, Cait Chrainn, an Scréachóg Reilige, Sciatháin Leathair agus speiceas thábhachtacha eile. Tá cónaí freisin ann ar roinnt broic atá mar chuid de staidéar leanúnach atá ar bun ag an Roinn Talmhaíochta maidir leis an eitinn a chloí. Tá raon leathan de chrainnte aibí crua-adhmad ann freisin mar gur coill phleanáilte le suntas faoi leith atá ann. Tá sé riachtanach go gcuirfidh Coillte na tuairiscí tionchar timpeallachta ar fad atá déanta acu ar fáil chomh maith sula rachfaidh an díolachán seo ar aghaidh agus go ndéanfar plé iomlán ar na h-impleachtaí dóibh seo.

‘Breathnaíonn sé fíor-aisteach go bhfuil eagraíocht stáit cosúil le Coillte, mar fhreagra ar fhiosrúchán ó dhuine aonair, ag smaoineamh ar an gcoill seo a dhíol faoi dheifir i lár an tSamhraidh, gan próiseas comhairliúchán poiblí ceart ar na deiseanna ar fad atá ann chun é a choinneáil mar áis phoiblí do na glúnta atá le theacht.

‘Tá mé ag iarraidh anois ar Choillte an díolachán seo a stopadh láithreach go dtí go mbeidh plé iomlán poiblí ann maidir leis na tailte atá i gceist, chun cinntiú gur chun leasa na ngeallsealbhóirí éagsúla agus an stát atá an bheart seo dhá dhéanamh.’

Connect with Sinn Féin