Sinn Féin - On Your Side

Fintrax should tell redundant workers where they stand - Ó Clochartaigh

13 September, 2016


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh is asking the management of Fintrax to let 30 workers from their Data Processing Centre in An Tulach, Connemara who are losing their jobs know where they stand in relation to redundancy payments.

Speaking today the Galway West – South Mayo Senator said:

‘It is regrettable that this highly profitable company is letting workers go in its Irish operations for cheaper labour in Poland.  

‘The least they can do at this stage is to clarify for those workers being let go what kind of redundancy package they are going to receive.

‘I understand that the workers are being let go from the 23rd of September and will all be made redundant by the 28th of October.

‘The company, which doesn’t allow its workforce have union representation, has had limited engagement with the workers on their redundancy package but nothing has been confirmed as of yet. A company this big and this profitable is well able to forward plan and they should offer their workers the same opportunity to do so.

‘I am asking Fintrax to treat the workers with a bit more respect, to recognise the years of exemplary service they have given the company and give them a generous package which will allow them to seek new employment with a little bit of financial security.’

Caithfidh Fintrax inseacht d’oibrithe a bhfuiltear ag scaoileadh leo cá seasann siad -  Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, ag iarraidh ar bhainistíocht Fintrax, atá ag scaoileadh le 30 duine as an Ionad Próiseála Sonraí atá acu ar an Tulach i gConamara, inseacht do na h-oibrithe cá seasann siad ó thaobh íocaíochtaí iomarcaíochta de.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Is mór an trua go bhfuil an chomhlacht thar a bheith brabúil seo ag scaoileadh le h-oibrithe ina monarchan in Éireann mar go bhfuil costais saothair níos saoire sa Pholainn.

‘An rud is lú gur féidir leo a dhéanamh ná soiléiriú a thabhairt do na h-oibrithe sin a bhfuiltear a ligean leo cén sort pacáiste iomarcaíochta a gheobhaidh siad.

‘Tuigtear dhom go dtosófar a ligean na h-oibrithe chun bealaigh ar an 23ú Meán Fómhair agus go mbeidh siad uilligh scortha ar an 28ú Deireadh Fómhair.

‘Is beag idirbheartaíocht a bhí ag an gcomhlacht seo, nach gceadaíonn dá gcuid oibrithe a bheith páirteach i gceardchumann, leis na h-oibrithe maidir leis na pacáistí scoir agus níl aon cheo cinntithe fós. Tá comhlacht chomh mór agus chomh rathúil leis seo breá ábalta pleanáil chun cinn agus ba chóir go dtabharfaidís an deis céanna do na h-oibrithe an rud céanna a dhéanamh ina saoil féin.

‘Tá mé ag iarraidh ar Fintrax níos mó ómóis a thaispeáint dá gcuid fostaithe, aitheantas cuí a thabhairt dóibh as na blianta fada seirbhíse den scoth a thug siad agus pacáiste flaithiúil a cheadú a thabharfaidh beagáinín cinnteacht airgeadais dóibh agus iad ag dul ar thóir jabanna nua.’

Connect with Sinn Féin