Sinn Féin - On Your Side

Lifting of Carraroe Boil Water notice welcome - Ó Clochartaigh

20 September, 2016


Leagan Gaeilge Thios - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has welcomed the announcement by Irish Water that the boil water notice for people being supplied from the plant in An Cheathrú Rua has been lifted.

Speaking today the Galway West – South Mayo Senator says:

“Without doubt it is a relief that the water is now, according to the HSE, fit for consumption. The local community have been severely inconvenienced and have suffered a substantial financial burden due to the boil water notice being in place.

“This situation could and should have been avoided if concerns raised locally had been heeded in time and if the necessary upgrade works had been done earlier.

“I will be seeking technical information confirming that the upgrade is enough to future proof the plant for sufficient protection from cryptosporidium and high levels of THM’s. Irish Water need to clarify also that this is not a temporary fix, that they have the proper planning permission in place for all the facility and that they do not intend removing any of the filtration system at a future date.

“I remain convinced that the longer term plans of Irish Water to downgrade plants such as Carraroe and provide water for the region from Galway are fatally flawed. I still favour the completion of the Casla Regional Water Scheme as the preferred method of supply and will continue to campaign for that.”

Fáilte roimh crochadh fógra fiuchadh uisce na Ceathrún Rua – Ó Clochartaigh

Tá fáilte curtha ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh roimh an scéala atá tugtha ag Uisce Éireann go bhfuil an fógra fiuchadh uisce atá i bhfeidhm do dhaoine a fhaigheann soláthar ón ionad ar an gCeathrú Rua, crochta anois.

Ag labhairt do inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Gan dabht tá faoiseamh áirithe i bhfógra an lae inniu go bhuil  an t-uisce anois, de réir barúil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, sábháilte le n-ól. Cuireadh isteach go h-an-mhór ar an bpobal áítiúil agus leagadh ualach airgeadais mór orthu de bharr an fógra fiuchadh uisce a bhí i bhfeidhm.

“D’fhéadfadh an chás seo a bheith réitithe i bhfad ó shoin dá dtabharfaí aird ar mhuintir na h-áite agus dá mbeadh an obair uasghrádaithe déanta níos luaithe, mar a d’iarr muid.

“Beidh mé ag lorg breis eolais teicniúil go bhfuil an uasghrádú seo feiliúnach sa bhfad téarma leis an soláthar a chosaint ó cryptosporidium agus na leibhéalacha arda THM atá san uisce amh. Ní mór d’Uisce Éireann soiléiriú chomh maith go bhfuil na ceadanna cuí pleanála acu don ionad ar fad agus nach réiteach gearrthréimhseach atá anseo ná nach bhfuil aon bhaol go dtógfar aon chuid den chóras scagtha amach as an ionad níos déanaí gan a mhalairt de chóras a bheith i bhfeidhm.

“Tá mé fós cinnte go bhfuil fabht damanta i bplean fadtéarmach Uisce Éireann chun ionaid cosúil leis an gCeathrú Rua a íosghrádú agus uisce don réigiúin chur ar fáil as Gaillimh. Tá mé féín fós go láidir i bhfábhar go gcríochnófaí Scéim Réigiúnach Uisce Chasla agus leanfaidh mé ag feachtasaíocht ar a shon sin.”

Connect with Sinn Féin