Sinn Féin - On Your Side

Ba cheart an Ghaeilge a chothú agus gealltanais a chomhlíonadh - Adams

30 September, 2016 - by Gerry Adams


Beidh Uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams TD i Ráth Cairn anocht ag labhairt ag ócáid oscailte deireadh seachtaine de dhíospóireacht agus plé chun comóradh a dhéanamh ar chéad bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916 agus ar chúig bliana is tríocha ó na stailceanna ocrais sna H-blocanna  i 1981.

Tá an deaireadh seachtaine eagraithe ag Cumann Shinn Féin Ráth Cairn agus is trí Gheailge a reachtálfar na himeachtaí ar fad.

Ag labhairt dó ar fhás na Gaeilge le blianta beaga anuas dúirt Gerry Adams “tá ag teipeadh ar Rialtas na Breataine, Acht na Gaeilge a thabhairt isteach de réir Chomhaontú Chill Rímhinn. 

Tá dualgas ar an Rialtas in Átha Cliath brú a chur ar Rialtas na Breataine seo a chomhlíonadh.”

Dúirt Teachta Adams:

Anois tá pobal na Gaeilge atá beo bríomhar sa tuaisceart. Chuidig Bobby agus a chomradaithe leis an fás seo a chur ar bun.

“Ar ndóigh, ná déanaimis dearmad go bhfuil daoine ann ató go foill in aghaidh na Gaeilge ó thuaidh. Tá siad in aghaidh Acht na Gaeilge agus oideachas trí Ghaeilge a mhaoiniú.

“Go sonrach, tá ag teipeadh ar Rialtas na Breataine, Acht na Gaeilge a thabhairt isteach de réir Chomhaontú Chill Rímhinn. Tá dualgas ar an Rialtas in Átha Cliath brú a chur ar Rialtas na Breataine seo a chomhlíonadh.

“Chomh maith le sin, tá imní orm faoi chinntí Aire Oideachais an DUP, Peter Weir maidir le hoideachas trí mheán na Gaeilge.

“Sa deisceart, á Sinn Féin ag tacú le Aire sinsir a cheapadh chuig an Rialtas a bheadh freagrach as an Ghaeilge agus an Ghaeltacht.

“Chomh maith le sin, i moltaí buiséid Shinn Féin atá á sheoladh ag Pearse Doherty ar Dé Máirt, tá beartas ar fiú ceathair-deág milliún euro don Gaeilge a chur chun cinn againn.

“Ina measc tá méadú cúig milliún do chiste caipitil Udarás na Gaeltachta, méadú beagnach ocht milliún do Foras na Gaeilge agus  milliún go leith do phleanáil na teanga.

“Creideann Sinn Féin gur choir cearta teanga a chosaint trí tiomant a rinneadh faoi reachtaíocht ón Eoraip a chur i bhfeidhm ag leibhéal áitiúil.

“Ba cheart go mbeadh an ceart ag daoine a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge leis na Ranna Stáit agus Rialtais áitiúil.

“Ba cheart go mbeadh sé de rogha ag achan duine átá ag iarraidh oideachas trí mheán na Gaeilge ón naíscoil ar aghaidh chuig oideachas iarchéime, sin a fhail gan cheist.

“Cé go bhfuilimid ag leanúint ar aghaidh ag iarraidh cearta teanga a bhaint amach, is é an obair a rinne na Gaeilgeoirí dílseacha a bhain amach go leor dá bhfuil again inniu.

"Sin é bunús Ghluaiseacht na Gaeilge. An meon sin “ná abair é, dean é”. Maith sibh as an obair sin. Caifhidh méid tacú leis an obair sin.”

Críoch

Irish language must be nurtured and commitments delivered - Gerry Adams TD

Sinn Féin President Gerry Adams TD is in Ráth Cairn in County Meath this evening speaking at the opening event of a weekend of debate and discussion to mark the centenary of the Easter Rising of 1916 and the 35th anniversary of the H-Block hunger strike of 1981.

The weekend has been organised by Cumann Shinn Féin Ráth Cairn and all of the contributions will be as Gaeilge.

Speaking on the growth of the Irish language in recent years Gerry Adams said “there is the failure by the British Government to deliver on the commitment of the St Andrew’s Agreement to introduce an Acht na Gaeilge and there is a particular onus on the Irish government to demand that this commitment is honoured.”

Teachta Adams said:

“There is now a thriving, vibrant activist community in the North. Bobby Sands and his comrades helped create the conditions for this growth.

“Of course, it is important to remember that there is still opposition to the Irish language in that part of the island most obviously to the introduction of an Acht na Gaeilge and the resourcing of Irish medium education.

“There is the failure by the British government to deliver on the commitment of the St. Andrew’s Agreement to introduce an Acht na Gaeilge and there is a particular onus on the Irish government to demand that this commitment is honoured.

“I also have very real concerns about the decisions of DUP Education Minister Peter Weir in respect of Irish medium education.

“In the south, Sinn Féin supports the appointment of a senior government Minister for the Irish language at the cabinet with responsibility for the Irish language and the Gaeltacht.

“In addition to that, in Sinn Féin’s pre-budget submission which Pearse Doherty will outline on Tuesday, we are promoting a package of €14 million in investment in the Irish language.

“Included in our proposals is the provision of €5 million in additional capital funding for Udarás na Gaeltachta, almost €8 million in additional funding for Foras na Gaeilge and €1.5million in funding for language planning.

“Sinn Féin believes that language rights must be protected through the implementation by public authorities of the commitments made under EU Legislation.

“Irish speakers must have the right to conduct their business through Irish with all local government and state departments.

“The provision of education through the medium of Irish, from pre-school through to post-graduate studies, should be available North and South to those who choose it.

“While the struggle to attain full Irish language rights for all citizens has to continue it is a fact that the progress that has been made in recent years is primarily down to the diligence, vision and hard work of Gaelgóirí and that progress has to continue.

“That is how the Irish language movement has been built. The attitude of ‘don’t just say it, do it’. That’s the work we must continue doing.”

Connect with Sinn Féin