Sinn Féin - On Your Side

Maoiniú breise do Ghaeilge agus don Ghaeltacht molta ag Sinn Féin – Peadar Tóibín TD

4 October, 2016


Shonraigh ulabharaí Sinn Féin  ar an Ghaeilge, an Teachta Peadar Tóibín, an infheistíocht a dhéanfadh Sinn Féin chun an Ghaeilge agus an Ghaeltacht a chaomhnú agus a fhorbairt. 

Ag labhairt dó inniú i ndiaidh sheoladh Buiséad Malartach Sinn Féin, dúirt an Teachta Tóíbín:

“Deineadh slad ar mhaoiniú na n-eagras atá freagrach as dul chun chinn na Gaeilge. Ón bhliain 2008 – 2014 baineadh 89% de chiste caipitil na Gaeilge, an Ghaeltacht agus na n-Oileán. 

“Níl feabhas tagtha ar an scéal. An bhliain seo caite, bhain an rialtas breis is milliúin euro ó mhaoiniú caipitil Údarás na Gaeltachta - in ainneoin go raibh borradh 12% i mbuiséad an Roinn Ealaíon, Oidhreacht agus an Ghaeltacht. 

“Deineadh ciorraithe substaintiúla go buiséad Foras na Gaeilge freisin, in ainneoin na cúramaí breise atá ar na heagrachtaí seo leis an Straitéis 20 Bliain agus Acht na Gaeilge i measc dualgasaí eile a chur i gcrích. Léiríonn sé seo an dí-mheas atá ag an rialtas ar an straitéis seo. 

“Beidh méadú substaintiúil ar mhaoiniú Fhoras na Gaeilge (7.58 milliúin) agus Údarás na Gaeilge (5 milliúin) inár mbuiséad malartach. Táimid ag tabhairt €1.5 milliúin le aidhmeanna Acht na Gaeilge a chur i gcrích. Ba mhian linn freisin creidmheasanna cánach a chuir ar fail do chlanna ag seoladh a a gcuid leanaí chuig Gaelcoláistí, ar chostas €4.5 milliúin. 

“Caithfear infheistíochtaí stáitéiseacha a dhéanamh chun maolú ar an dochar a deineadh don teanga de bharr polasaí rialtais leis na blianta beaga anuas. Tá Sinn Féin tiomnanta don Ghaeilge agus táimid ag obair go dian í a thacú agus a neartú.”

Connect with Sinn Féin