Sinn Féin - On Your Side

Traffic calming measures needed in Shantalla – Ó Clochartaigh

5 October, 2016


Leagan Gaeilge thíos – Irish version below

Galway City Council need to look at putting traffic calming measures in place in Shantalla so that local children can get to and from school safely, according to Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking today the Galway West – South Mayo Senator says:

“Shantalla Residents Association Chairman Ollie Burke has drawn my attention to the issues around traffic in Shantalla and on Colmcille Road in particular.

“There are serious congestion issues at peak times and also with reckless drivers driving at breakneck speeds through a residential area.

“I will be contacting Galway City Council to ask them to address the traffic problems, look at new measures such as speed bumps, lay-by’s for buses and traffic management plans to ensure maximum safety for children and local residents.

“I look forward to working with Mark Lohan who has been nominated by Sinn Féin to take Councillor Anna Marley’s place, to make sure that Galway City Council take this issue very seriously and address the concerns of the local residents.”

Gníomhartha Smachta Tráchta ag Teastáil ar an Seantalamh – Ó Clochartaigh

Ní mór do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe céimeanna a thógáil leis an trácht a smachtú i gcomharsanacht an Seantalamh le gur féidir le gasúir na h-áite dhul ag an scoil go sábháilte, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Tá m’aird tarraigthe ag Cathaoirleach Chumann Áitritheoirí an Seantalamh, Ollie Burke, ar cheisteanna tromchúiseacha maidir le cúrsaí trachta sa gceantar, go h-áirithe ar Bhóthar Cholmcille.

“Tá fadhbanna móra le tranglam tráchta ag na h-amanna is gnóthaí agus le tiománaithe a bhíonn ag imeacht ag luas lasrach thríd na bóithre caola san gceantar tithíochta seo.

“Beidh mé ag déanamh teagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag iarraidh orthu dul i ngleic leis na deacrachtaí tráchta seo tríd féachaint ar uchtóga moillithe, leataobhanna do bhusanna agus plean bainistiú tráchta le sláinte & sabháilteacht na bpáisti agus muintir na h-áite a chinntiú.

“Tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le Mark Lohan atá ainmnithe chun áit Anna Marley a ghlacadh mar Chomhairleoir ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe do Shinn Féin, chun an brú a choinneáil orthu chun an ceist seo atá arduithe ag pobal na h-áite a thógáil i ndáiríre.”

Connect with Sinn Féin