Sinn Féin - On Your Side

McGuinness ag Parlaimint chun faisnéis a thabhairt do Cheannairí an AE

10 October, 2016 - by Martin McGuinness


Tá Martin McGuinness ag taisteál chuig Parlaimint na hEorpa chun impleachtaí Brexit a phlé le ceannairí an Aontais Eorpaigh.  

Duirt an Comhalta McGuinness;

“I dtaca le hÉirinn de, beidh drochthionchar ollmhór ag an chinneadh Brexit.

“Go díreach an tseachtain seo, chonacthas na mílte de dhaoine ag glacadh páirte in agóidí eagraithe ag an ghrúpa Border Communities Against Brexit – rud a léiríonn méid na mothúchán faoin ábhar seo.

“Beidh mé ag taisteal go Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil le Martina Anderson FPE chun bualadh le ceannairí Eorpacha agus le plé a dhéanamh ar an drochthionchar a bheidh ar Éirinn de dheasca an cinneadh Brexit. Cuirfidh muid in iúl gur chóir glacadh leis an vóta a chaith an chuid is mó de dhaoine ó thuaidh le fanacht san Aontas Eorpach.

“I measc na ndaoine a mbeidh mé ag bualadh leo, beidh Guy Verhofstadt, ar ceannaire ar an fhoireann idirbheartaíochta é i bParlaimint na hEorpa; Coimisinéir Talmhaíochta Phil Hogan; Danuta Hubner, ceannaire ar an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla sa pharlaimint; chomh maith le daoine sinsearacha eile sna príomhghrúpaí polaitiúla.

“Buailfidh mé fosta le Feisirí Éireannacha eile agus leis an Ambasadóir Éireannach chuig an Bheilg. Cuirfidh muid ina luí orthu cé chomh tábhachtach is atá sé go nglacann an rialtas ó dheas leis a chuid dualgaisí ó thaobh saoránaigh Éireannach sa tuaisceart.

“Is tábhachtach an rud é go leanfaidh muid ar aghaidh leis an tacaíocht idirnáisiúnta a thógáil chun a chinntiú go nglacfaí leis an vóta fanacht san AE.”

Connect with Sinn Féin