Sinn Féin - On Your Side

Adams - Sinn Féin on verge of historic breakthrough in Údarás na Gaeltachta elections

31 March, 2005


Sinn Féin President Gerry Adams MP was in Donegal today to canvas with the party‚s candidate, Gráinne Mhic Géidigh in this weekend's Údarás na Gaeltachta elections. Sinn Féin is standing three candidates in the Údarás na Gaeltachta elections - Colm Ó Ceannabháin ˆ Galway, Seán Mac Donnchadh - Meath and Gráinne Mhic Géidigh - Donegal.

Mr. Adams said:

"Sinn Féin is on the verge of an historic breakthrough in the Údarás na Gaeltachta elections this weekend. Our candidates are Colm Ó Ceannabháin - Galway, Seán Mac Donnchadh - Meath and Gráinne Mhic Géidigh - Donegal. For the first time in the Údarás na Gaeltachta elections, following an intervention by Sinn Féin's candidates, party names will now be listed on ballot papers.

"Údarás na Gaeltachta has failed to deliver sufficiently for the Irish language or in relation to job creation. Sinn Féín believes that it has the potential to achieve much much more.

"A vote for Sinn Féin in this election is a vote for change. It is also a vote for the peace process and for Irish re-unification.

"Among Sinn Féin‚s priorities in relation to Údarás na Gaeltachta are job creation, reform of Údarás na Gaeltachta to make it relevant, accountable and democratic and an integrated Strategic Plan, which would look at all the language needs of the Gaeltachtaí.

"I want to call on people to come out this Saturday and vote for change, vote Sinn Féin."ENDS

Summary of Sinn Féin‚s manifesto for the Údarás na Gaeltachta election

Language

 • Sinn Féin agrees that the language is at the centre of the Gaeltacht.
 • Sinn Féin support the proposal of Coimisiún na Gaeltachta that support be given to weak areas to strengthen language use.
 • Sinn Féin supports a review every ten years to assess new areas coming into the Gaeltacht where 10-30% of people use Irish daily.

Employment

 • Sinn Féin proposes the creation of employment and the development of a Language Unit for research and teaching in each Gaeltacht.
 • Sinn Féin will seek new forms of employment for the Gaeltachtaí.
 • Sinn Féin will seek ways of using the Gaeltacht's most valuable resource, the language itself to create jobs.
 • Sinn Féin will seek to have the Údarás examine its own methods of creating jobs and employment so as to achieve the best from its investment.

Democracy and Accountability

 • Sinn Féin proposes the publication of Údarás minutes, in a transparent and public way.
 • Sinn Féin proposes the development of an ethos of accountability within Údarás structures..
 • Sinn Féin will support an end to the dual mandate.
 • Sinn Féin proposes a Comprehensive Action Plan with input from all the sectors of the Gaeltacht and under the direction of the Údarás.
 • Sinn Féin proposes greater Údarás powers in respect of language planning.
 • Sinn Féin proposes that statutes be effected which would ensure that no County Council decisions would work to the detriment of the Gaeltacht
 • Sinn Féin will demand the same rights for its Gaeltacht voters as for all its voters.
 • Sinn Féin will demand equality and parity for them.
 • Sinn Féin will seek a democratic accountable and transparent system for Údarás na Gaeltachta.

Planning

 • Sinn Féin proposes that the Údarás be responsible for the urgent development of an integrated Strategic Plan which would look at all the language needs of the Gaeltachtaí.
 • Sinn Féin proposes a leadership role for the Údarás in language planning and in questions of education in particular
 • Language conditions should be imposed on all building and development in the Gaeltacht. A support structure should be in place to assist applicants to meet the required language standard.

Litir ó Gearóid Mac Adaimh - Uachtarán Sinn Féin.

Ba mhaith liom an forógra toghcháin seo a mholadh do chách a bhfuil suim acu i gcosaint agus i bhforbairt na nGaeltachtaí in Éirinn. Is le fada an lá anois a mbíonn Sinn Féin i mbun toghchán ag gach leibhéal sa tír seo, ó thuaidh agus ó dheas. Anois, sna toghcháin seo d‚Udarás na Gaeltachta tá an páirtí - tríd ár dtriúr iarrthóir - ag tabhairt faoin dúshlán ionadaíocht chuí a dhéanamh ar son muintir na Gaeltachta

Ní rud nua é do phoblachtánaigh a bheith ag streachailt ar son na Gaeilge agus ní strainséirí atá ionainn sna Gaeltachtaí ach an oiread. Go deimhin tá cumainn Sinn Féin bunaithe i ngach Gaeltacht le blianta anuas. Mar sin is eol dúinn go maith na nithe a chuireann isteach ar fhorbairt na Gaeltachta agus tuigimid go maith na fadhbanna fostaíochta, oideachais, óige, eisimirce agus teanga a mbíonn muintir na Gaeltacha ag iarraidh a sharú gach lá dá saolta.

Tá ana-thaithí ag ionadaithe tofa de chuid Sinn Féin ag gach leibhéal Rialtas ó thuaidh agus ó dheas in Éirinn ag cur ár bpolasaithe chun tosaí.

Aithnítear go forleathan cé chomh éifeachtach agus díograsach a mbíonn ionadaithe tofa, agus oibrithe deonacha an pháirtí ag troid ar son a muintire. Níl aon rud difriúil ó thaobh na Gaeltachta de: beidh oibrithe agus ionadaithe Shinn Féin dílis agus dian ar bhur son agus is ar mhaitheas an phobail a fheidhmeoidh siad i gcónaí.

Tá vóta Shinn Féin ag fás. I ngach toghchán ar throid muid le blianta cuirtear na heolaithe as riocht le fás agus méadú an lín daoine a vótálann ar son Sinn Féin. Ach níl an páirtí seo ag iarraidh do vóta ar mhaithe vóta féin. Nuair a chuirtear do vóta leis na vótaí eile ar fud na hÉireann déantar sainordú poblachtach níos láidre as agus bíonn bhur n-ionadaithe níos láidre dá bharr.

Tá Sinn Féin, mar pháirtí, geallta do chearta: cearta ár vótóirí, cearta daoine ar an imeall agus cearta ár n-ionadaithe tofa ionadaíocht cuí, cothrom agus macánta a dhéanamh.

Iarraim oraibh ar fad bhur vótaí a thabhairt don iarrthóir Sinn Féin i do cheantar sna toghcháin seo.

Ní neart go cur le chéile. Cuirimis le chéile anois.

 • Aontaíonn Sinn Féin gurb í an Ghaeilge bun agus barr na Gaeltachta
 • Molann Sinn Féin go leanfar moltaí Choimisiún na Gaeltachta agus tugtar tacaíocht agus spreagadh do na ceantair laga teacht aniar
 • Molann Sinn Féin go ndéanfaí athbhreithniú gach deich mbliana ar mhionteorainneacha na Gaeltachta a cheartú agus le deis a thabhairt do cheantair nua ina bhfuil 10%-30% a labhrann Gaeilge gach lá a bheith aitheanta mar Bhreac-Ghaeltachta
 • Molann Sinn Féin gurbh fhiú fostaíocht a chruthú tríd Aonad Teangan i gcomhair Taighde agus Teagaisc a bhunú i ngach Gaeltacht
 • Éileoidh ionadaithe Shinn Féin fostaíocht nua do cheantair Ghaeltachta
 • lorgóidh Sinn Féin bealaí leis an acmhainn is luachmhaire sa Ghaeltacht, an teanga féin, a úsáid le fostaíocht a chruthú
 • beidh Sinn Féin ag éileamh go bhféachfaidh an tÚdarás ar a mhodhanna le postanna agus fostaíocht a mhealladh isteach chun an tairbhe is fearr a bhaint as an infheistíocht agus chun postanna buana le craobhaithe agus scileanna a tharraingt isteach
 • Molann Sinn Féin gur chóir go mbeadh cruinnithe agus taifead de bhreitheanna an Údaráis trédhearcach agus oscailte don phobal
 • Molann Sinn Féin gur chóir córas freagrachta agus meon freagrachta a chothú i measc fheidhmeannas an Údaráis.
 • Molann Sinn Féin go gcuirfí deireadh leis an Œdé-shainordú
 • Molann Sinn Féin go mbeadh Plean Gnímh Cuimsitheach ullmhaithe idir na páirtithe uile sna Gaeltachtaí, faoi stiúir agus faoi threoir an Údaráis
 • Molann Sinn Féin gur chóir go mbeadh tuilleadh cumhachta ag an Údarás i leith pleanála teangan
 • Molann Sinn Féin nár chóir go mbeadh breitheanna na Comhairlí Chontae ná forbairtí a cheadódh an Chomhairle Chontae ag teacht salach ar an Ghaeilge
 • Molann Sinn Féin go mbeadh an tÚdarás freagrach as Straitéis Chomhtháite Theangan a fhorbairt go práinneach a dhéanfadh freastal cuimsitheach ar riachtanais teangan pobail éagsúla na Gaeltachta
 • Molann Sinn Féin go mbeadh ról ceannaireachta ag an Údarás ar gach gné de phleanáil teangan, ar chúrsaí oideachais go háirithe
 • Ní mór coinníollacha teanga a chur ar fhorbairtí agus ar thógáil sna Gaeltachtaí. Níor mhór struchtúr tacaíochta a bheith ann chun cabhrú le hiarrthóirí an caighdeán riachtanach teanga a bhaint amach
 • Éileoidh Sinn Féin na cearta agus an meas céanna dár vótóirí sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht.
 • Éileoidh Sinn Féin cothromaíocht agus comhurraim dóibh.
 • Éileoidh Sinn Féin córas daonlathach, freagrach, trédhearcach a bhaint amach don Údarás

Connect with Sinn Féin