Sinn Féin - On Your Side

Vótáil Sinn Féin

31 March, 2005


Ba mhaith liom an forógra toghcháin seo a mholadh do chách a bhfuil suim acu i gcosaint agus i bhforbairt na nGaeltachtaí in Éirinn. Is le fada an lá anois a mbíonn Sinn Féin i mbun toghchán ag gach leibhéal sa tír seo, ó thuaidh agus ó dheas. Anois, sna toghcháin seo d'Udarás na Gaeltachta tá an páirtí - tríd ár dtriúr iarrthóir - ag tabhairt faoin dúshlán ionadaíocht chuí a dhéanamh ar son muintir na Gaeltachta

Ní rud nua é do phoblachtánaigh a bheith ag streachailt ar son na Gaeilge agus ní strainséirí atá ionainn sna Gaeltachtaí ach an oiread. Go deimhin tá cumainn Sinn Féin bunaithe i ngach Gaeltacht le blianta anuas. Mar sin is eol dúinn go maith na nithe a chuireann isteach ar fhorbairt na Gaeltachta agus tuigimid go maith na fadhbanna fostaíochta, oideachais, óige, eisimirce agus teanga a mbíonn muintir na Gaeltacha ag iarraidh a sharú gach lá dá saolta.

Tá ana-thaithí ag ionadaithe tofa de chuid Sinn Féin ag gach leibhéal Rialtas ó thuaidh agus ó dheas in Éirinn ag cur ár bpolasaithe chun tosaí.

Aithnítear go forleathan cé chomh éifeachtach agus díograsach a mbíonn ionadaithe tofa, agus oibrithe deonacha an pháirtí ag troid ar son a muintire. Níl aon rud difriúil ó thaobh na Gaeltachta de: beidh oibrithe agus ionadaithe Shinn Féin dílis agus dian ar bhur son agus is ar mhaitheas an phobail a fheidhmeoidh siad i gcónaí.

Tá vóta Shinn Féin ag fás. I ngach toghchán ar throid muid le blianta cuirtear na heolaithe as riocht le fás agus méadú an lín daoine a vótálann ar son Sinn Féin. Ach níl an páirtí seo ag iarraidh do vóta ar mhaithe vóta féin. Nuair a chuirtear do vóta leis na vótaí eile ar fud na hÉireann déantar sainordú poblachtach níos láidre as agus bíonn bhur n-ionadaithe níos láidre dá bharr.

Tá Sinn Féin, mar pháirtí, geallta do chearta: cearta ár vótóirí, cearta daoine ar an imeall agus cearta ár n-ionadaithe tofa ionadaíocht cuí, cothrom agus macánta a dhéanamh.

Iarraim oraibh ar fad bhur vótaí a thabhairt don iarrthóir Sinn Féin i do cheantar sna toghcháin seo.

Ní neart go cur le chéile. Cuirimis le chéile anois.

 • Aontaíonn Sinn Féin gurb í an Ghaeilge bun agus barr na Gaeltachta
 • Molann Sinn Féin go leanfar moltaí Choimisiún na Gaeltachta agus tugtar tacaíocht agus spreagadh do na ceantair laga teacht aniar
 • Molann Sinn Féin go ndéanfaí athbhreithniú gach deich mbliana ar mhionteorainneacha na Gaeltachta a cheartú agus le deis a thabhairt do cheantair nua ina bhfuil 10%-30% a labhrann Gaeilge gach lá a bheith aitheanta mar Bhreac-Ghaeltachta
 • Molann Sinn Féin gurbh fhiú fostaíocht a chruthú tríd Aonad Teangan i gcomhair Taighde agus Teagaisc a bhunú i ngach Gaeltacht
 • Éileoidh ionadaithe Shinn Féin fostaíocht nua do cheantair Ghaeltachta
 • lorgóidh Sinn Féin bealaí leis an acmhainn is luachmhaire sa Ghaeltacht, an teanga féin, a úsáid le fostaíocht a chruthú
 • beidh Sinn Féin ag éileamh go bhféachfaidh an tÚdarás ar a mhodhanna le postanna agus fostaíocht a mhealladh isteach chun an tairbhe is fearr a bhaint as an infheistíocht agus chun postanna buana le craobhaithe agus scileanna a tharraingt isteach
 • Molann Sinn Féin gur chóir go mbeadh cruinnithe agus taifead de bhreitheanna an Údaráis trédhearcach agus oscailte don phobal
 • Molann Sinn Féin gur chóir córas freagrachta agus meon freagrachta a chothú i measc fheidhmeannas an Údaráis.
 • Molann Sinn Féin go gcuirfí deireadh leis an Œdé-shainordú
 • Molann Sinn Féin go mbeadh Plean Gnímh Cuimsitheach ullmhaithe idir na páirtithe uile sna Gaeltachtaí, faoi stiúir agus faoi threoir an Údaráis
 • Molann Sinn Féin gur chóir go mbeadh tuilleadh cumhachta ag an Údarás i leith pleanála teangan
 • Molann Sinn Féin nár chóir go mbeadh breitheanna na Comhairlí Chontae ná forbairtí a cheadódh an Chomhairle Chontae ag teacht salach ar an Ghaeilge
 • Molann Sinn Féin go mbeadh an tÚdarás freagrach as Straitéis Chomhtháite Theangan a fhorbairt go práinneach a dhéanfadh freastal cuimsitheach ar riachtanais teangan pobail éagsúla na Gaeltachta
 • Molann Sinn Féin go mbeadh ról ceannaireachta ag an Údarás ar gach gné de phleanáil teangan, ar chúrsaí oideachais go háirithe
 • Ní mór coinníollacha teanga a chur ar fhorbairtí agus ar thógáil sna Gaeltachtaí. Níor mhór struchtúr tacaíochta a bheith ann chun cabhrú le hiarrthóirí an caighdeán riachtanach teanga a bhaint amach
 • Éileoidh Sinn Féin na cearta agus an meas céanna dár vótóirí sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht.
 • Éileoidh Sinn Féin cothromaíocht agus comhurraim dóibh.
 • Éileoidh Sinn Féin córas daonlathach, freagrach, trédhearcach a bhaint amach don Údarás

Connect with Sinn Féin