Sinn Féin - On Your Side

Fine Gael & Fianna Fáil Coalition block Rent Certainty Bill – Ó Clochartaigh

12 October, 2016


The Fine Gael and Fianna Fáil Coalition was again evident today in the Seanad blocking a Sinn Féin bill to introduce Rent Certainty for hundreds of thousands of tenants in private rented accommodation, many of whom are paying extortionate rents.

Speaking today after a Seanad debate on Sinn Féin's Rent Certainty Bill, Galway West – South Mayo Senator Trevor Ó Clochartaigh said:

“Fianna Fáil once again reneged on one of their own manifesto promises and Fine Gael kicked to touch once more on the massive crisis they are perpetuating in the private rented housing sector.

“The parties of auctioneers, developers and speculators joined forces once more to ensure that nothing will be done to implement this modest proposal which is normal in countries across Europe and which is supported by a host of charitable organisations dealing with the homelessness crisis on a daily basis such as the Simon Communities, the Peter McVerry Trust, COPE, Threshold and many, many more.

“Our legislation would provide relief and hope for those tenants who were badly let down by the lack of action on housing and the private rental market in yesterday's budget.

“Rent certainty can bring certainty to both tenant and landlord and stabilise the market place. Rents have soared by hundreds of euro in some cases in the last year. Galway has been particularly badly affected.

“Vulture funds are coming in and inflating house prices. People are being turned out on the streets and homeless organisations are finding it impossible to cope with the mushrooming demand on their already stretched services.

“This Sinn Féin Bill would have been a modest, but crucial first step to reforming the private rental sector so that it is sustainable and fair.

“It was clear from the statement by Minister Coveney on the bill that there is a fundamental difference of approach to the housing crisis between ourselves and the FF/FG coalition, who once again are allowing the private sector dictate policy and exploit citizens who should have access to a home of their own at a reasonable price.”

Bac ar Chinnteacht Cíosa ó Chomhghuaillíocht FG & FF – Ó Clochartaigh

Bhí an comhghuaillaíocht idir Fine Gael agus Fianna Fáil le feiceáil go láidir arís sa Seanad inniu nuair a chuireadar bac ar bhille le Sinn Féin maidir le Cinnteacht Cíosa, a thabharfadh faoiseamh do na céadta mílte tionónta i gcóiríocht phríobháideach, go leor acu atá ag íoc cíosanna scannallacha.


Ag labhairt dó inniu i ndiaidh díospóireacht Seanaid ar Bhille Cinnteacht Cíosa Shinn Féin, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh:

‘D’iompaigh Fianna Fáil a gcúl arís ar gheallúint réamhthoghchán agus chuir Fine Gael na caora thar abhainn ar ghéarchéim a bhfuil siadsan ag cur fad breise leis san earnáil tithíochta phríobháidigh.

‘Tháinig páirtithe na gceantálaithe, na bhforbróirí agus na n-amhantraithe le chéile arís eile chun cinntiú nach dtabharfar an miosúr bheag seo isteach atá comónta i dtíortha trasna na hEorpa agus a bhfuil tacaíocht aige ó iliomad eagrais charthanachta a bhíonn ag deileáíl go laethuil leis an dream gan dídean, ina measc na Pobail Shíomóin, Fondúireacht Peter McVerry, COPE, Threshold agus go leor, leor eile.

‘Thabharfadh reachtaíocht s’againne faoiseamh i ndáiríre agus dóchas do na tionóintí sin a ligeadh síos go dona i mbuiséad an lae inné leis an easpa gníomhaíochta ar thithíocht agus ar an margadh ciosa phríobháidigh.

‘Thabharfadh Cinnteacht Cíosa, cinnteacht do thionóintaithe agus tiarnaí talúna araon agus socracht don mhargadh. Tá cíosanna arduithe na céadta euro i gcásanna áirithe le bliain anuas. Tá an cás thar a bheith go dona i nGaillimh.

‘Tá lucht na gCreach Chistí ag teacht isteach agus ag ardú praghasanna tithe le díol as cuímse. Tá daoine dhá chur amach ar na sráideanna agus tá na h-eagrais charthanachta ag deireadh na fríde agus iad ag iarraid dul i ngleic leis an éileamh ollmhór ar na seirbhísí teoranta gur féidir leo cur ar fáil.

‘Is céim bheag, ach céim shuntasach a bheadh i mBille Shinn Féin i dtreo atheagar ar an earnáil cíosa phríobháídigh, a bheadh cothrom agus inmharthanach.

‘Bhí sé ríshoiléir ó ráiteas an tAire Coveney ar an mbille go bhfuil difríocht bhunúsach maidir leis an gcur chuige don ghéarchéim tithíochta idir Sinn Féin agus chomhghuallaíocht FF/FG, atá arís eile ag dul i muinín an earnáil phríobháideach chun an polasaí a leagan amach agus saoránaithe, gur choir dóibh fáil a bheith acu ar a dtithe féin ar chostas réasúnta, a bhánú’.

Connect with Sinn Féin