Sinn Féin - On Your Side

Irish language flicked off cabinet table & into the budget bin by Fine Gael – Tóibín

14 October, 2016


Leagan Gaeilge thíos 

Sinn Féin spokesperson on the Irish language, Peadar Tóibín TD, has said that the slashing of the budget for the Irish language shows the contempt the government has for our native tongue.

Speaking in the Dáil today, Deputy Tóibín said:

“The Irish language is not just the poor relation in this budget. It has treated by this government with sheer contempt.

“The 20 Year Strategy was launched a number of years ago with cross party support. It set out to achieve 250,000 Irish speakers by 2030. It’s in flitters. As it stands, Irish as a community language in the Gaeltacht will come to an end with this generation.

“In the years following 2008, the Irish language sector was cut by almost 90%. Last year against the tide, it was cut again and this year spending has been reduced by a further 9%.

“The Irish language is a key element of our identity, a key element of the linguistic diversity of the world, a key repository of the knowledge, literature, art and thinking of this nation for thousands of year of our nation flicked off the cabinet table into the budgetary bin. And that’s an absolute disgrace.” ENDS

An Ghaeilge caite amach mar bhruascar sa Bhuiseád –  Tóibín

Dúirt urlabhraí Shinn Féin ar an Ghaeilge, Peadar Tóibín gur léirigh an rialtas dímheas ar ár dteanga dhúchais ón chaoi ar deineadh ciorraithe móra ar bhuiséad na teanga.

Ag labhairt dó sa Dáil inné dúirt an Teachta Tóibín:

“Léirigh an rialtas an dímheas atá acu ar an Ghaeilge sa bhuiséád seo.

“Seoladh an Straitéis 20 Bliain roinnt blianta ó shin le tacaíocht ón uile-pháirtí. An cuspóir a bhí ann ná go mbeadh 250,000 lucht cainte Gaeilge faoin mbliain 2030. Tá sé sinina smidiríní anois. Mar atá sé, tá baol ann gurb é seo an ghlúin dheireanach le Gaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht againn.  

“I ndiaidh 2008, déineadh nach mór 90% a ghearradh ón maoiniú don earnáil Ghaeilge. An bhliain seo caite, ag snámh i naghaidh easa, gearradh arís é agus i mbliana deineadh laghdú 9% ar mhaoiniú rialtais don Ghaeilge.

“Is cuid lárnach dár bhféiniúlacht í an Ghaeilge. Is gné thábhachtach d’eagsúlacht theanga domhanda í, stór eolais, litríocht, ealaíon agus smaointearacht í. Agus í caite gan stró ón mbord comhaireachta sa bhruascar. Agus is mór an náire é sin.” 

Connect with Sinn Féin