Sinn Féin - On Your Side

Plécháipéis Ghaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna

5 November, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Tá plécháipéis Ghaeilge seolta ag Sinn Féin le linn Oireachtas na Samhna. Sheol an Feisire den Pharlaimint Eorpach Liadh Ní Riada an cháipéis ag plé painéil i gCill Airne faoin téama ‘I dTreo Polasaí Nua’. 

Dúirt an Feisire Ní Riada,

“Tá mé thar a bheith sásta gur seoladh an phlécháipéis seo le linn na Féile agus go raibh deis ag pobal na Gaeilge súil a chaitheamh uirthi. Is mór dúinn an t-aischothú a fuair muid.

“Gabhaim mo bhuíochas le Conradh na Gaeilge agus le Glór na nGael as a gcuid tuairimí a roinnt linn agus as páirt a ghlacach sa phlé painéil. 

“Tá an cháipéis féin ina dréacht i dtreo polasaí nua don pháirtí.

“Leanfaimid leis an bplé seo idir san am atá romhainn.”

Connect with Sinn Féin