Sinn Féin - On Your Side

Plécháipéis Thábhachtach ‘I dTreo Éire Aontaithe’ seolta ag Sinn Féin

29 November, 2016 - by Máirtín Ó Muilleoir


Tá sé ráite ag an Chomhalta Máirtín Ó Muilleoir nach acmhainn dúinn an chríochdheighilt a choinneáil. 

Ag labhairt leis ag seoladh na plécháipéise ‘I dTreo Éire Aontaithe’, dúirt Ó Muilleoir go bhfuil costais na críochdheighilte ina tubaiste don gheilleagar ó thuaidh.

Dúirt Máirtín Ó Muilleoir:

“Faoi láthair, tá an geilleagar ó thuaidh mar a bheadh córas den dara grád ann. Tá muid chun deiridh i gcomparáid leis an chuid eile den oileán.

"€25,000 atá sa ghnáthphá don oibrí ó thuaidh; €37,000 atá i gceist ó dheas.

“Tá geilleagar againn ó thuaidh atá ag streachailt ar chuid mhór dóigheanna; tá an ráta dífhostaíochta níos airde sna 6 chontae ná an ráta in Albain, i Sasana ná sa Bhreatain Bheag; tá an ráta neamhghníomhaíochta geilleagaraí níos lú chomh maith.

“Tá na deacrachtaí seo le feiceáil go háirithe sna ceantair theorann, áiteanna atá ar imeall dhá gheilleagar seachas i lár an gheilleagair uile-oileánda.

 “Mar sin féin, tá an tuiscint anois ag scaipeadh go forleathan taobh amuigh de na ceantair theorann go bhfuil an chríochdheighilt ag déanamh dochair don gheilleagar agus don chaighdeán maireachtála.

 "Cuireann an phlécháipéis seo leis an chomhrá thábhachtach atá anois de dhíth maidir le todhchaí na tíre seo.”

Connect with Sinn Féin