Sinn Féin - On Your Side

Tá sé in am Éire Aontaithe a phlé - Ó Clochartaigh

29 November, 2016


Sheol Sinn Féin plécháipéis thábhachtach ar aontú na hÉireann.

Dúirt ionadaí áitiúil de chuid Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil deis iontach ann le BreatImeacht chun aontú na tíre a mheas agus a phlé.

Ag labhairt dó i dTeach Laighean inniu dúirt sé:

"Is fearrde an geilleagar, seirbhísí poiblí, infheistíocht an talmhaíocht, póilínteacht, dlí is ceart agus spórt uilig an tAontú.

“Níl buntáiste ar bith ag baint le hoileán beag le daonra 6.4 mhilliún ar imeall na hEorpa agus dhá chóras cánach is dlí agus dhá chlár forbairt eacnamúla in iomaíocht a chéile.

“Tiocfaidh forbairt eacnamúil ar fud na tíre le himeacht na teorann a chrithaíonn constaicí ar thráchtáil.

“Le haontú na hÉireann d'fhéadfadh muid Seirbhís Sláinte náisiúnta 
Tá cur síos cuimsitheach ar an aontú agus a mbaineann leis sa phléicháipéis" I dTreo Éire Aontaithe " seolta ag an pháirtí an tseachtain seo.

“Tá Sinn Féin ag iarraish Éire úr a mbeidh sé de cheart ag saoránaigh fostaíocht agus tithíocht a bheith acu agus ardchaighdeán oideachais.

“Caithfidh cineál polaitíochta nua a theacht le hÉirinn úr, aontaithe a athróidhan córas mar atá ó thuaidh is ó theas  ó bhun.

“Beidh gá le Bunreacht agus Bille na gCeart agus b'fhéidir go mbeidh gá le cosaint pholaitiúil agus bhunreachtúil d'fhéiniúlacht na nAontachtóirí ó Thuaidh.

“Soláthraíonn Comhaontú Aoine an Chéasta bealach chun athrú bunreachtúil síochánta trí reifrinn ag aon tráth ó thuaidh is ó theas.
Deis stairiúil do mhuintir na hÉireann reifreann ar aontú na hÉireann a thabharfaidh an rogha dúinn vótáil ar an gcineál rialtais is sochaí ba mhaith linn.

“D'éiligh Sinn Féin reifreann ar cheist na teorann agus muid ag iarraidh díospóireacht atá measúil, eolach agus réasúnta ar an gceist.

“Seo an t-am chun pleanail a dhéanamh agus tacaíocht a chruinniú ar son aontú. D'fhéadfadh ceannasaíocht na bpáirtithe atá ar son aontú, ag gníomhú le chéile, an cheannaireacht sin a chur ar fáil.

“Creidim gur chóir don Rialtas réamhphleanáil don aontú a dhéanamh agus grúpa uile-pháirtí a bhunú chun Páipéar Glas a thabhairt chun tosaigh ar Aontú.

“Creidim fosta go bhféadfaidís plean a fhorbairt le haghaidh Seirbhís Sláinte uile-Éireann.

“Tá súil agam go scrúdóidh gach duine an doiciméad seo agus ba mhaith liom go ndéanfadh páirtithe agus eagrais eile a gcuid tuairimí féin ar an cheist thábhachtach seo a chur chun cinn.”

Connect with Sinn Féin