Sinn Féin - On Your Side

Minister must guarantee ferry service for Inis Mór from tomorrow – Trevor Ó Clochartaigh

30 November, 2016


Minister for the Gaeltacht, Seán Kyne, must guarantee the people of Inis Mór a ferry service from tomorrow onwards according to Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking from Leinster House this morning Senator Ó Clochartaigh says:

“Minster for Seán Kyne has a responsibility for ensuring that there is a ferry service to the Aran Islands. He should have sorted out this debacle previously, but now it is imperative that he clearly outline what his Plan B is to ensure that the people of Inis Mór can get on and off the island by ferry from tomorrow onwards.

“The ferry operator has issued notice that he will withdraw the service from tomorrow due to an ongoing disagreement with Galway County Council over levies to be charged at Kilronan Pier on Inis Mór.

“However, against the advice of islanders and opposition spokespersons, the Department decoupled a contract for ferry services to the Aran Islands a number of years ago, therefore they no longer have any hold over the operator in relation to providing a year round ferry service for Inis Mór.

“The Department of Arts, Heritage, Regional, Rural & Gaeltacht Affairs do have an obligation in relation to transport services to the islands.

“At a meeting of elected representatives on the 18th November I once again asked the Minister to outline what his plan B would be if this outcome came to pass. He now needs to tell us what arrangements are in place to ensure continuity of the ferry service to Inis Mór.

“Last night I asked the Chair of the Oireachtas Committee on Irish Language, Gaeltachta & Island Affairs to write to Minister Kyne immediately asking him what alternative arrangements are in place.

“I have also asked my colleague Peadar Toibín TD, who is chair of the Oireachtas Committee on Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs to call the Department officials, Galway County Council, Island representatives and the ferry operator before the committee as soon as possible to investigate how the impasse can be resolved and put in place a longer term plan in relation to ferry services to the Aran Islands.”

ENDS

Caithfidh an tAire Seirbhís Farantóireachta d’Inis Mor a chinntiú ó amárach ar aghaidh – Ó Clochartaigh

Caithfidh an tAIre Gaeltachta, Seán Kyne, cinntiú go mbeidh seirbhís farantóireachta ag muintir Inis Mor ón lá amárach ar aghaidh, dar le Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó as Teach Laighean ar maidin, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar- Maigh Eo Theas:

"Tá freagracht ar an Aire Seán Kyne cinntiú go mbeidh seirbhís farantóireachta chuig Oileáin Árainn. Ba chóir go mbeadh an praiseach seo socraithe aige i bhfad roimhe seo, ach anois tá práinn leis agus caithfidh sé léiriú cén Plean B atá in áit aige chun cinntiú gur féidir le muintir Inis Mór dul isteach is amach ón oileáín ar bhád farantóireachta ón lá amárach ar aghaidh.

"Tá fógra eisithe ag an gcomhlacht farantóireachta go gcuirfear deireadh leis an tseirbhís ón lá amárach ar aghaidh mar gheall ar aighneas leanúnach le Comhairle Chontae na Gaillimhe maidir le táillí calafoirt atá le baint ag Céibh Chill Rónáin in Inis Mór. Ach, i gcoinne comhairle muintir na h-áite agus baill tofa freasúra, rinne an Roinn dí-chúpláíl cúpla bliain ó shoin ar na conraí maidir le seirbhísí farantóireacht chuig trí Oileán Árainn, rud a fhágann nach bhfuil smacht ar bith feasta acu ar an té atá ag cur seirbhís farantóireachta ar fáil d’Inis Mór ó cheann, ceann na bliana.

"Tá oibligeáid ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Reígiúnach, Tuaithe & Gaeltachta chun deimhniú go mbeidh seirbhísí iompar in áit do na h-oileáin.

"Ag cruinniú le baill tofa ar an 18ú Samhain d’iarr mise arís eile ar an Aire Kyne cén Plean B a bhí ag a Roinn dá dtarlódh a leithéad seo. Caithfidh sé inseacht dúinn anois céard atá beartaithe aige chun cinntiú go mbeidh seirbhís farantóireachta leanúnach ann do mhuintir Inis Mór.

"Aréir, d’iarr mé ar Chathaoirleach an Comhchoiste Gaeilge, Gaeltachta & Oileáin scríobh láithreach chuig an Aire Kyne ag fiafrú dó cé na socruithe malaratach iompair atá in áit aige.

"Tá iarrtha agam freisin ar mo chomhIeacaí, Peadar Tóibín TD, atá mar Chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíona, Oidhreachta, Réigiúnach, Tuaithe & Gaeltachta iarradh ar fheidhmeannaigh na Roinne, Comhairle Chontae na Gaillimhe, ionadaithe ó na noileánach agus ón gcomhlacht farantóireachta teacht ós a gcomhair a luaithe agus is féidir féachaint teacht ar réiteach ar na fadhbanna leanúnacha a bhaineann leis an tseirbhís farantóireacht d’Oileáin Árainn’.

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin