Sinn Féin - On Your Side

Kleber & Harriett reunited for Christmas – Ó Clochartaigh

21 December, 2016


Leagan Gaeilge Thios

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has said he is delighted that Kleber Silva Medeiros who was wrongfully deported, has been reunited with his wife Harriett Bruce, and will now be able to return to his job and their home in Ballinasloe.

Speaking after joining the couple at Dublin Airport on Kleber’s return, the Galway West – South Mayo Senator says:

“I am delighted that the Minister reversed her decision to deport Kleber and that he is now home for Christmas. He should never have been deported in the first place and there are serious questions to be answered about how the HSE and the Department of Justice handled this case. But that is for another day. The couple need to be given time now to get their lives back together after a nightmare couple of months.

“The couple were married in December 2015. Kleber was then deported in July and sent back to Brazil on foot of unsubstantiated allegations about the validity of their marriage. The HSE had delayed the issuing of the couples’ marriage certificate which led to the Department of Justice enforcing a Deportation Order. The HSE then threw out the allegations and stated that there was no reason not to recognise the validity of the marriage. The campaign has been ongoing since to have the order revoked and Kleber returned home.

“I was happy to play a small part in the campaign and I believe that bringing Harriett Bruce and other family members to Leinster House to put their case to TD’s and Senators was crucial in that process. The media and the public also played a huge part in highlighting the injustice of this case. I wish to acknowledge the support of members from across the houses and party divides in these efforts as well.”

Kleber & Harriett ar ais le chéile don Nollaig – Ó Clochartaigh

Tá sé ráite fáílte ag Seanadóir Shinn Féín, Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil ríméad air go bhfuil Kleber Silva Medeiros a díbriodh go h-éagóireach as an tír, ar ais in Éireann  agus lena bheanchéile Harriett Bruce agus go mbeidh sé in ann filleadh ar a phost agus ar an mbaile atá acu i mBéal Átha na Slua.

Ag labhairt dó taréís a bheith i gcuideachta an chúpla in Aerfort Bhaile Átha Cliath i ndiaidh do Khleber filleadh, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar - Maigh Eo  Theas:

“Tá ríméad orm gur tharraing an tAire an tOrdú Díbeartha siar agus go bhfuil Kleber ar ais in Éirinn arís in am don Nollaig. Níor chóir go ndibreofaí é ar an gcéad dul síos agus tá ceisteanna tromchúiseacha le freagairt ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ag an Roinn Dlí & Comhionannas faoin gcaoi ar laimhseáil siad an cás seo. Ach, sin le haghaidh lá níos faide anonn. Anois, caithfear am agus spás a thabhairt don lánúin óg seo a saoil a chur ar ais le chéile tareis an tromluí a d’fhulaing siad le cúpla mí anuas.

“Phós an cúpla seo i mí na Nollaig 2015, díbríodh Kleber ansin ar ais go dti an Bhrasaíl i mí Iúil seo caite bunaithe ar líomhaintí gan bhunús nach raibh an pósadh dlisteanach. Bhí Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag tarraingt na gcos ag eisiúnt an Teastas Pósta agus san idirlinn ghníomhaigh an Roinn Dlí & Comhionannas ar Ordú Díbeartha a chur i bhfeidhm. Chaith FSS amach na liomhaintí sin agus d’admhaigh nach raibh cúis ar bith go gcuirfí in aghaidh an phósadh. Tá feachtas ar bun ó shoin le go dtarraingeofaí siar an tOrdú agus chun cead a bheith tugtha do Khleber filleadh abhaile.

“Bhí áthas orm páirt bheag a ghlacadh sa bhfeachtas seo agus creidim go raibh sé fíor-thábhachtach don phroiséas gur thug muid Harriett agus daoine muinteartha léi go Teach Laighean lena gcás a chur i láthair Teachtaí Dála & Seanadóirí. Bhí baint an-mhór ag na meáin leis freisin agus caithfear aitheantas a thabhairt do bhaill Oireachtais trasna na dtithe agus na páirtithe a thacaigh leis na h-iarrachtaí chomh maith.”

Connect with Sinn Féin