Sinn Féin - On Your Side

Diúltaíonn an tAire Paul Givan cruinniú le McElduff

5 January, 2017 - by Barry McElduff


Tá sé ráite ag an Chomhalta Barry McElduff go gcaithfidh an tAire Pobal Paul Givan deireadh a chur leis an dearcadh drochmheasa i leith na Gaeilge agus Scéim Sparántachta Gaeltachta Líofa a thabhairt ar ais.

Dúirt an tUrlabhraí Shinn Féin ar an Ghaeilge McElduff,

“Roimh an Nollaig, nuair a d’fhógair an tAire Pobail ón DUP Paul Givan go mbeadh deireadh leis an scéim sparántachta Gaeltachta, chuir mé litir chuig an Aire ag iarraidh cruinniú práinneach chun an t-ábhar a phlé.

“Tá an t-iarratas sin anois diúltaithe aige ag ríomh nach bhfuil sé in ann bualadh liom ag an am seo. Is léir go bhfuil sé gnóthach leis an achrann inmheánach atá ar bun taobh istigh den DUP; mar sin féin, tá dualgas air dul i ngleic leis an ábhar seo.

“Chomh maith le cur in éadan Acht na Gaeilge, is sampla eile é an diúltú seo den easpa measa atá ag an DUP don Ghaeilge agus don phobal.

“Tá an-imní ar phobal na Gaeilge mar gheall ar an scéala seo. Ní ceart go ndéanfadh an tAire neamhaird de agus é ag súil go n-imeoidh an t-ábhar ar fad.

“Is le gach duine an Ghaeilge. Ní bagairt ar aon duine í. Caithfear meas a bheith ann di.

“Ba cheart don Aire a chinneadh a fhreaschur gan mhoill agus sparántachtaí Líofa a thabhairt ar ais.”

Connect with Sinn Féin