Sinn Féin - On Your Side

Caithimid béim a chur ar an ngaeloideachas – Tóibín

17 January, 2017


English version below

Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, gur cóir go mbeadh níos mó airde dírithe ar an éileamh atá ann don Ghaeloideachas, nach bhfuil á shásamh faoi láthair ag an rialtas.  

Ag labhairt dó inniu dúirt an Teachta Tóibín:

“Tá an-chuid cainte na laethanta beaga anuas ar fad ar chóras oideachas cuí a bheith ar fáil dár bpáistí. Tá an ‘bac baisteadh’ inár scoileanna go mór i mbéal an phobal agus an Roinn Oideachas chun dul i ngleic leis an idirdhealú atá á dhéanamh ar pháistí nach dtagann ó chúlra reiligiúnda.  

“Cé go bhfuil tábhacht mór ag baint leis an gceist seo, tá saincheisteanna níos threise le plé a bhfuil an rialtas agus an Roinn Oideachas ag déanamh neamhaird orthu. Ag déanamh tagairt ar cheist an Ghaeloideachas ach go háirithe atáim.

 “De réir taighde a bhain an ESRI amach, tá 23% de thuismitheoirí na tíre ag éileamh oideachas trí mheán na Gaeilge ach níl ach 4.7% dos na bunscoileanna atá againn ag feidhmiú mar Ghaelscoileanna. Is léir go bhfuil géarghá leis na faidhbe seo a phlé ar bhonn cuimsitheach, dáiríre.

“Is gá don rialtas ar a laghad an aird céanna a dhíriú ar sholáthar gaeloideachas agus mar a thugann siad do cheist na riachtanais reiligiúnda scolaíochta. Tá sé de cheart ag gach clann rogha a bheith acu maidir le cúrsaí oideachais agus an deis a bheith ann do pháistí freastal ar ghaelscoil.” 

Access to Irish language education must also be emphasised –Tóibín

Sinn Féin spokesperson Irish, Peadar Tóibín TD, has said that there should be more attention focused on the demand for Irish-medium education, which is not being met by the government.

Speaking today, Deputy Tóibín said:

There has been much talk in recent days about the provision of a suitable education system for our children. The ‘baptism barrier’ in our schools is a particularly topical issue with Department of Education pledging to tackle discrimination against children who do not hail from a religious background in school admissions policies.

“While this is a highly important topic, there are other serious issues to consider that the government and the Department of Education are ignoring. I refer in particular to the question of Irish-medium education.

“According to research carried out by the ESRI, 23% of parents in this state are looking for Irish-medium education, but only 4.7% of schools are operating as Gaelscoileanna. It’s clear that we need to address this problem in a manner which is comprehensive and in earnest.

“The government need to at least direct the same attention on the provision of Irish-medium education as they give to the question of religious requirements for schools. Every family should have a choice as regarding educational matters and the opportunity for their children to attend an Irish-medium school.”

Connect with Sinn Féin